Fru­kost­träff för fö­re­ta­ga­re

Käv­lin­ge

Kloc­kan halv åtta på tis­dags­mor­gonen hålls en fö­re­tags­träff på Lil­la Kul­tur­huset i Käv­lin­ge. Kom­munens nya strategiska pla­ner­ings­chef The­re­se Andersson sam­hälls­bygg­nads­chef Lina Rosenstråle in­for­merar om kommande planer.
The­re­se Andersson har ti­digare varit chef för en­heten för sam­hälls­pla­ner­ing på Re­gi­on Skåne.

Dagens fråga

Har du tandvårdsförsäkring?

  • Nej (81%, 436 Röster)
  • Ja (19%, 105 Röster)

Antal röster: 541

Loading ... Loading ...