Inflytelserik? Foto:TT

Arbetsförseningen

Reformen av Arbetsförmedlingen skjuts upp ett år för att slippa misstroendevotum mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Reformen ska inte heller vila på LOV, lagen om valfrihet, som tidigare tänkts. Istället ska man förlita sig bland annat på upphandling, som har strängare regler för vad man kan förvänta sig av tjänsteleverantören. Ulf Kristersson menar att systemet med etableringslotsar visade att LOV inte är en bra lagstiftning att basera den verksamheten på. Upphandling är dock ett betydligt trögare system, vilket lär leda till andra utmaningar.
Detta demonstrerar för Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i brokig opposition att det lönar sig att skrämla med misstroendevapen som varning. Eller? Det råder olika meningar om vad som skett: ett odramatiskt förhandlande för att uppnå konsensus kring en viktig reform, eller en kohandel om inflytande.
Nyamko Sabuni menar att det rör sig om att stora reformer måste kunna tolereras av riksdagen och att inte har med Vänsterpartiet att göra. Hon tycker inte att V fått ökat inflytande, eftersom det fortfarande ska förekomma privata aktörer i det nya systemet, vilket Vänsterpartiet är emot.
Kristersson menar istället att det handlar just om Vänsterpartiets hållning och deras möjlighet till inflytande.
Fokus har tyvärr förflyttats från en välbehövlig reform till vem som kan utnyttja januariöverenskommelsen för sina egna syften. Arbetsförmedlingen är en myndighet som genom sina strukturella problem varit bättre på att agera sysselsättningspolis än på att stötta folk så att de kan komma ut på arbetsmarknaden. Det måste bli ändring på det. Det är begripligt att man vill skapa stabilitet för regeringsssamarbetet, men samtidigt beklagligt eftersom folk behöver komma i arbete och Arbetsförmedlingen måste hitta ett format som bättre kan hantera arbetsmarknadens efterfrågan om arbetskraft och ändra sitt fokus till matching.

Dagens fråga

Öppnar du ytterdörren för okända?

  • Nej (78%, 613 Röster)
  • Ja (22%, 171 Röster)

Antal röster: 784

Loading ... Loading ...