EU-domstolen tafsar på pensionerna

Den som trott att det svenska pensionssystemet enbart är en nationell angelägenhet, vi utformar systemet, finansierar det och sätter upp lagreglerna, får tänka om. EU-domstolen har gett Sverige bakläxa på två områden när det gäller den så kallade garantipensionen, den som utgår till dem som haft låg eller ingen pensionsgrundande inkomst och som genom garantipensionen får ett grundläggande stöd.
En gång talades det om att subsidiaritetsprincipen skulle vara avgörande för hur beslut skulle fattas inom EU. Det innebär att beslut skall fattas på den lägsta ändamålsenliga nivån, alltså en form av decentraliseringsprincip. Men den principen tycks maktlystna byråkrater och politiker inom EU-systemet ha kastat ut genom fönstret.
Det är både orimligt och stötande att EU-domstolen skall klampa in och kräva ändringar i det svenska pensionssystemet inom vilket garantipensionen är en viktig beståndsdel för att värna om svaga grupper med låga pensioner. Varje sådant steg som gröper ur det nationella bestämmandet leder fram mot en federal utveckling där EU i förlängningen riskerar att bli ett Europas förenta stater.
EU-domstolen har inte visat att de svenska reglerna för garantipension leder till några nackdelar, snarast tvärtom. Det handlar bara om ren klåfingrighet.

Dagens fråga

Hann du njuta av onsdagssolen?

Loading ... Loading ...