Jimmie Åkesson. Foto:TT

Demokrati eller inte?

Debatt

Vill vi att våra barn och barnbarn ska växa upp i en demokrati? Det är en fråga som svenska väljare måste ställa sig med tanke på den politiska utvecklingen. Det är allvar nu.
Tidigare har vi pratat om konservativa, liberala, socialistiska och kommunistiska partier och ideologier. Vi har också pratat om borgerlig och socialistisk. Vi har ställt ideologier mot varandra som partier eller partigrupper.
Vi behöver uppenbarligen istället prata om demokratiska och icke demokratiska partier.

Sverigedemokraterna företräder definitivt inte det liberala och demokratiska samhälle som alla vi som lever idag är uppväxta med. Att de lyckas få med Moderaterna och Kristdemokraterna som möjliga samarbetspartners är en gåta.
Sverigedemokraternas ursprung som nynazistiskt parti borde vara tillräckligt för att avskräcka från samarbete. Lägger man då till framväxten för nazisterna i Tyskland från 1919-1933, då de fick makten i demokratiska val, så är likheten skrämmande med SD:s framväxt. Då var judarna en gemensam fiende och hot. Nu är det invandrare som utpekas på samma sätt. Efter valet 1933 beslöts att förbjuda både de demokratiska rättigheterna och andra partier.

När nu SD har växt, börjar de visa sitt rätta ansikte, genom att vilja lägga ner vissa radiokanaler, minska anslagen till SVT och SR, begränsa utbudet på biblioteken. Signalerna är oerhört tydliga: några av demokratins viktigaste pelare i form av kultur, bildning och en öppen nyhets- och opinionsbevakning ska styras av politiker. Historien förskräcker.
SD har Ungern som ett av sina favoritländer. Där vill premiärministern avskaffa demokratin och ersätta den med en ”icke-liberal” stat. De fria medierna, universiteten och rättsväsendet har satts under hårt tryck. Detta tycker uppenbarligen SD är rätt väg att gå även i Sverige.

Vad är det som gör att människor, framför allt i mogen ålder, är beredda att ge upp demokratiska rättigheterna? Att skjutningar och sprängningar förskräcker är lätt att förstå. Det gäller också den gängkriminalitet och maffialiknande verksamhet som bedrivs både i Sverige och över gränserna och utgör ett hot mot friheten för oss andra.

Det finns lösningar på dessa allvarliga problem men lösningen är inte att låta icke demokratiska partier ta makten i kommuner, regioner eller i Sverige. Då ger vi upp den frihet vi alltid har haft och tar bort den från våra barn och barnbarn. Hur kan någon vara beredd att utsätta både nuvarande och kommande generationer för detta? Varför ska de inte få växa upp och verka i ett demokratiskt samhälle?

Det är allvar nu. Låt oss fortsätta att värna och vårda vår demokrati som har varit en både nationell och internationell framgång i 200 år. Vi är skyldiga framtiden detta.

Dagens fråga

Har du bokat någon sommarresa?

Loading ... Loading ...