Lotta Lundgren och Erik Haag i Rapport från 2050.Foto: Martin Thurfjell/ Nexiko

Erik och Lotta i framtidsrapport

Lotta Lundgren och Erik Haag är aktuella i en ny programserier i SVT. I Rapport från 2050 provar de att leva i ett framtida Sverige som lyckats leva upp till Parisavtalets löfte om nollutsläpp.

Hur ser vår vardag ut i en utsläppsneutral framtid? Det är frågan som Erik Haag och Lotta Lundgren tar sig an i Rapport från 2050.
– Vi ville försöka ta reda på vad den kommande klimatomställningen i praktiken skulle kunna få för konsekvenser för människors liv och vardag, säger seriens producent Karin af Klintberg i ett pressmeddelande. Om vår nuvarande livsstil är ohållbar, hur ska vi leva istället?

Erik Haag och Lotta Lundgren kommer i Rapport från 2050 att träffa experter och forskare som berättar om de anpassningar som krävs av samhället och hur människors livsstil och konsumtionsvanor kommer påverkas av omställningen.
– Om konsumtion och ägande är det som fyller livet med mening kommer man nog få svårt att anpassa sig till den framtid som kommer. I grund och botten väcker omställningen frågan om vad en människa behöver och vad som är ett bra liv, säger Lotta Lundgren.
– Det finns många sätt att prata om klimatet, vi valde att prata om själva omställningen. Att var och en av oss ska sänka våra nuvarande utsläpp om tio ton koldioxid till under ett ton, betyder ju att historien står inför en hundraåttigraders-sväng. Vi har lyckats när vi berättat om den typen av skiften i våra tidigare program och hoppas att det här blir lika intressant, säger Erik Haag.

Rapport från 2050 har premiär 15 januari 2020.