Elförsörjningen måste tryggas i hela landet.

Nödläge i elnätet

Larmsignalerna har duggat tätt den senaste tiden. Bristande överföringskapacitet och dåligt underhållna elnät gör att såväl hushåll som företag riskerar att bli utan den ström som de behöver. Redan har flera företag slagit larm och sagt att de måste begränsa sin expansion – till exempel Pågens bageri i Malmö – eller välja bort Sverige för etableringar trots att Sverige tidigare haft en konkurrensfördel genom billig el och omfattande elproduktion som oftast skapar en överskottssituation.
Läget är dessutom särskilt allvarligt eftersom vi har en klimatdebatt där det råder en stark tro på att det är elanvändning som skall kunna göra att vi kan fasa ut fossila bränslen som olja och kol. Men räcker inte strömmen till lär det bli svårt att omvandla 5 miljoner bilar som går på diesel och bensin till eldrift.
Elmarknaden har avreglerats men det får inte innebära att samhället abdikerar från sin uppgift att garantera en fungerande infrastruktur för elförsörjningen. Elbehovet i vårt land beräknas att öka med 40 procent i framtiden. Det kräver en kraftig utökning av kapaciteten att producera el. Men det går inte att trycka igenom så stora elleveranser i de befintliga elnäten. De måste byggas ut i stor omfattning, framförallt i Sydsverige och kring våra storstäder. Vi kan inte leva med att arbetsplatser måste stängas ner för att elen inte är tillräcklig hos slutanvändarna. Och det brådskar, det råder närmast nödläge.
Varken Energimyndigheten eller Svenska Kraftnät är rustade för att hantera en framtida kraftig ökning av elanvändningen. Ändå är det dit och till regeringen blickarna måste riktas när det gäller att säkra en trygg tillgång på el från producenter till kunder. Samtidigt konstaterade företrädare för Skandia att vi riskerar en att företag flyr Sverige på grund av osäkerheten om framtida elleveranser och att Skandia som stor pensionsfondsförvaltare gärna investerar i elnätet om bara förutsättningarna finns. Vi behöver en nystart för energiförsörjningen och det brådskar.

Dagens fråga

Såg du första avsnittet av På spåret?

Loading ... Loading ...