Arbetsförmedlingen i Boden. Foto: TT

Arbetsförledningen

Stora förändringar skapar ofta oro, så det är inte så konstigt att reformen av Arbetsförmedlingen orsakat upprörda känslor. Just nu tävlas det i iver att på olika sätt vilja ”rädda” Arbetsförmedlingen. Det framställs som en tragedi om en mindre ort förlorar ett kontor.
Förslagen på att stänga kontor har inget med reformen eller januariöverenskommelsen att göra, trots att det låter så i debatten. Planen på att lägga ner lokalkontor beror på bristande effektivitet och är en fortsättning på den förnyelse av Arbetsförmedlingen som påbörjades 2014, ingen ny idé. Det beror också på besparingarna i M/KD-budgeten som röstades igen med hjälp av SD. Att lägga ner kontor är ett svar på besparingskraven. Bakom viljan till omstrukturering av Arbetsförmedlingen ligger det enkla och lättbegripliga problemet med att de förmedlade för få jobb samt hade ett antal övriga problem med verksamheten.
Det är inte enskilda arbetsförmedlares fel. Man har lassat på Arbetsförmedlingen så många olika arbetsuppgifter enligt så många olika krångliga regelverk så matchningsverksamheten inte hinns med.
Vi måste fråga oss vad man vill rädda? Vad var så pass bra att Vänsterpartiet vill avsätta ministrar om Arbetsförmedlingen inte får vara kvar i sin nuvarande form? Det kan inte ha varit myndighetens statistisk som arbetsförmedlare.
Det har inte blivit kaos nu, det har varit kaos länge. Cecilia Fahlberg, som var särskild utredare för Arbetsmarknadsutredningen som färdigställdes i januari, berättar för Dagens Samhälle om rapporter om bristande kontroll och bristande verksamhetsuppföljning.
Arbetsförmedlingen har länge haft lågt förtroende hos allmänheten. Den reform som redan har pågått länge och den som föreslogs i januariavtalet gick ut på att man ville bygga upp en verksamhet som var bättre rustad att hjälpa folk ut på arbetsmarknaden. Att rädda kvar Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form är att cementera ineffektivitet.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Såg du första avsnittet av På spåret?

Loading ... Loading ...