Skurup

Husvagn kan bli boendelösning

Skurup
Skurup Kommunen vill ta emot fler ensamkommande istället för barnfamiljer

Med vissa grupper åsyftas ensamkommande unga män.

Under de tre senaste åren har Skurups kommun tagit emot 13 ensamkommande flyktingar.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Skurup

50 mil av Söderslätts vägkanter blir biogas

En gräsklipparliknande maskin kopplad som hänger ut från en arm klipper gräs längs en väg full av ängsblommor.
Trafikverket testar med en specialtillverkad roterslåtter att skära av växtligheten på ett skonsamt sätt. Totalt ska femtio mil småvägar på Söderslätt skötas med maskinen.
Foto: Pernilla Nielsen Negrén
Skurup
Svedala
Trelleborg
Söderslätt
JORDBERGA Slåtter från 50 mil av Söderslätts småvägar i Trelleborg, Svedala och Skurups kommuner ska i ett unikt pilotprojekt omvandlas till biogas. Samtidigt är målsättningen att öka den biologiska mångfalden längs Söderslätt väkanter.

När Trafikverket nu testar en ny modell för slåtter är vägnätet över hela Söderslätt centrum för pilotprojektet som ska pågå i tre år. Syftet är att öka den biologiska mångfalden i vägkanterna samtidigt som det slåttrade gräset ska omvandlas till biogas.

– Det är viktigt för forskningen att visa att det här är hållbart hela vägen, säger Sven-Erik Svensson, SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp.

Samarbetsprojekt

Tillsammans med Trafikverket, Gasum Jordberga och underentreprenörer som sköter avverkning och leverans av slåtter till biogasanläggningen, ingår SLU i projektet som något försenat dragit igång mitt i högsommaren.

– Trafikverket förvaltar väldigt mycket yta längs vägar och järnvägar och redan på 90-talet började vi att kartlägga artrika områden, berättar Eva Ditlevsen, miljörådgivare på Trafikverket, som bland annat har till uppdrag att öka landets artrika marker.

- Det är väldigt spännande med en sådan här samverkan i skarpt läge, säger Eva Ditlevsen, miljöspelcialist på Trafikverket som nu startar ett pilotprojekt på Söderslätt för ökad mångfald längs vägrenarna.
Foto: Pernilla Nielsen Negrén

Förädling till biogas

När slåtterprojektet nu startar i liten skala är det 50 mil av Söderslätts vägkanter som ska leverera växtlighet som i Gasums anläggning på Jordberga ska förädlas till biogas. Eller egentligen handlar det om hundra mil vägkant som kommer att slås då båda sidorna av vägarna avverkas två gånger om året, i juni respektive september-augusti.

Då kommer den i Holland specialtillverkade roterslåtter-maskinen att på ett skonsamt sätt skära av växtligheten för att på så sätt väsentligt bidra till att den biologiska mångfalden av arter som Cikoria, Oxtunga och Blåeld kan bevaras och breda ut sig samtidigt som till exempel den starkare mindre önskvärda höga knylhavren kan plockas bort.

Humla sitter på en blomma av blåeld.
Blåeld (bilden) tillsammans med Cikoria och Oxtunga är arter som är på väg att försvinna från vårt landskap. Med Trafikverkets slåtterprojekt är målsättningen att öka mångfalden och skapa förutsättningar för arternas fortlevnad och därmed även för de viktiga insekternas pollinieringsmöjligheter.
Foto: Pernilla Nielsen Negrén

Försvunna ängsmarker

– Det här är arter som är på väg bort men är oerhört viktiga för insekterna. De har tidigare funnits på gamla ängsområden men i dag finns de i princip bara kvar längs vägkanter, berättar Eva Ditlevsen.

Det handlar om att marker odlats upp, om övergödslingen som bidrar till en kväverik mark som slår ut den gamla växtligheten som föredrar magrare jord.

Med vanliga slåttermaskiner lämnas de slagna växterna kvar i diken längs vägarna för att förmultna. Slåttert ombildas till jord som efter några år samlat på sig föroreningar som innebär att den i sin tur måste skäras bort och köras till miljöstationer för att där omhändertas. Kostsamt både ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv.

En gräsklipparliknande maskin klipper gräs längs en väg.
Med den specialbeställda roterslåttern skärs växtligheten av och sugs sedan upp för leverans till Jorberga och biogasanläggningen.
Foto: Pernilla Nielsen Negrén

Skonsamt omhändertagande

Med den specialbyggda maskinen sugs de i stället upp och transporteras till Jordberga varifrån de efter förädling blir biogas som distribueras via gasledning till marknaden.

– Vi räknar med att vi får runt tusen ton biomassa per år vilket är runt en procent av Gasums behov av biogassubstrat, berättar Staffans Stromberg.

Hur stor kapacitet har Jordberga att ta emot mer av slåtter om projektet blir storskaligt?

– Jag skulle tro uppemot 20 kanske totalt 30 procent, säger Staffan Stromberg.

Man i glasögon som står framför en biogasanläggning som syns i bakgrunden.
Staffan Stromberg, ansvarig för Gasums biogasanläggning på Jordberga räknar med att anläggningen på sikt kan ta emot närmare 30 procent mer slåtter.
Foto: Pernilla Nielsen Negrén

Vad kan då växtligheten som slåttras omvandlas till?

– Fordonsgas från 50 mil småvägar på Söderslätt räcker till att driva runt 50 till 100 gasbilar per år, beroende på hur långt de kör, berättar Sven-Erik Svensson, SLU som tillägger:

– Många bäckar små blir ju en hel å. Gasums biogas räcker ju till uppemot 10 000 bilar per år. Men det viktga med vårt koncept är att koppla flera viktiga aspekter i en hållbar samhällsutveckling. Biodiversitet vid vägkanten med energi, klimat, mat, rekreation och naturupplevelser via artrikare vägkanter. Samtidigt får vi förnybar energi på köpet.

Sven-Erik Svensson,universitetsadjunkt, SLU Alnarp och projektet vägkantsvegetation till biogas och biogödsel.
Foto: Pernilla Nielsen Negrén

Skurup

Macklean-utställning på slottet ger nya perspektiv

På torsdag öppnar en utvidgad Rutger Mackleanutställning på Svaneholms slott. Här John Wickman som en spisande Rutger Macklean.
Foto: Klas-Göran Bäck
Skurup
SKURUP På torsdag 16 juli öppnar en förnyad och utvidgad Rutger Macklean-utställning på Svaneholms slott, en utställning åtta personer medverkat att utforma.
Tidstypiskt klädda guider ger information från slottstrappan och ger även en utomhusguidning.

På torsdag är det dags för en ”ny” Rutger Macklean- utställning på Svaneholms slott. Håkan Serne är säsonganställd på slottet och tidigare intendent.

– Det är en förnyad utställning.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Skurup

Seglarskolan betydelsefull på flera sätt för båtklubben

Abbekås båtklubb arrangerar varje sommar seglarskola. I år har coronapandemin inneburit att det är färre elever. I trissjollen sitter Arvid Johansson vid rodret och Adam Warnerbring är instruktör.
Foto: Klas Bäck
Skurup
ABBEKÅS Abbekås Båtklubb är en av de föreningar som fått bidrag av Sparbankens Coronamiljon. 20 000 kronor som kommer väl till pass när antalet seglarelever mer än halverats.

Abbekås båtklubb bildades för 54 år sedan, och lever vidare i allra högsta grad, trots att coronapandemin tar ut sin tribut även för sjöburna föreningar.

I klubbhuset möter Adam Brenthel och Göran Skarby upp för att berätta om klubben och om seglarskolan som varje sommar. sedan starten har anordnats i Abbekås.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Skurup

Råttor flockas kring sopor

Skurup
SKURUP
PREMIUM

En fastighetsägare på Svaneholmsvägen i Skurup har anmält att man i grannfastigheten lämnar sina hushållssopor utanför dörren.

Detta ska ha lett till att anmälaren drabbats av råttproblem även i sin fastighet. Ärendet är rubricerat som nedskräpning, betonar kommunpolis Mikael Svensson.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Skurup

Länsstyrelsen upphäver delar av tiggeriförbudet

En gatumusiker och ett gitarrfodral på backen med mynt och sedlar på.
Länsstyrelsen upphäver delar av tiggeriförbudet som fullmäktige i Skurup beslutade om i juni. Publik ska i fortsättningen kunna ge gatumusiker en slant för god musik.
Foto: Martina Holmberg / TT
Skurup
Skurup Länsstyrelsen upphäver delar av tiggeriförbudet som har klubbats i fullmäktige Skurup.
Myndigheten anser att det begränsar den som vill framför gatumusik eller annan konstform.

Det var i juni som politikerna i fullmäktige att revidera de allmänna lokala ordningsföreskrifterna och skriva in att det ska vara förbjudet att tigga på vissa offentliga platser i kommunen. Alltså be om pengar.

– Det här är egentligen ett verk av tidigare beslut tagna i fullmäktige och det är angeläget att tiggeriet upphör. Det har ökat lavinartat den senaste tiden av något skäl, sa kommunalrådet Johan Bolinder (M) då.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Kasinohai.com

Spellagstiftning - Finland vs Sverige

Kasinohai.com Om du är osäker på hur spellagstiftningen ser ut i Finland och Sverige och om det finns några större skillnader bör du fortsätta att läsa denna artikel där vi kommer att gå igenom de stora dragen i de båda ländernas spellagstiftning.

Spellagstiftningen i Sverige

Den 1 januari 2019 införde Sverige ny lagstiftning som avslutade dominansen från det av regeringen drivna onlinespelföretaget och öppnade sektorn för privata företag.

Under flera år var det statligt ägda Svenska Spel den enda verksamheten som tilläts att tillhandahålla onlinespel till medborgare i Sverige, vare sig det handlar om casinospel, betting på sport eller andra former av spel.

Naturligtvis kringgick de flesta företag denna lagstiftning och år 2018 hade privata företag fått en 29-procentig andel av spelmarknaden i Norden.

Delvis i ett erkännande av ett sådant nytt paradigm och delvis för att de var i behov av skattepengar, gick den svenska regeringen med på att införa nya spellagar. Under den nya lagstiftningen har myndigheten Spelinspektionen rätten att ge licens till privata företag. Hittills har myndigheten tillåtit cirka 100 företag att tillhandahålla sina tjänster till svenska spelare.

De största vinnarna på denna nya lagstiftning är de svenska medborgarna. På grund av lagarna för spel online kan svenskarna nu välja och vraka bland de bästa spelbolagen. Svenska spelportaler visar de bästa casinotjänsterna online och incitamenten för svenska deltagare.

Staten är också en stor vinnare på detta drag. Det är inget mysterium att legalisering av spel på internet är ett snabbt sätt till att generera mer skatteintäkter till statskassan. I hela Sverige måste licensierade företag betala en inkomstskatt på 18 procent av sin inkomst till svenska konsumenter.

Sådana skattebetalningar träder i kraft i år och vi hoppas att vi kommer att få se effekterna av denna inkomstkälla i Sveriges kommande budget.

De svenska spellagarna har hittat en balans mellan att ge spelare valfrihet och skydda dem mot bedrägliga spelbolag. Att främja spel utan tillstånd har varit förbjudet, och den svenska Spelinspektionen har nu fått mandat att blockera överföringar mellan deltagare och obehöriga operatörer.

Lagarna innehåller också strikta regler för etiskt spel. Spelinspektionen har befogenheten att tvinga privata operatörer att vidta sådana åtgärder för deltagarnas säkerhet. Dessutom måste alla speloperatörer erbjuda samtliga spelare ett val om att självuteslutning.

Det har bara gått ett år med de nuvarande svenska lagarna för spel online, och det är ingen tvekan om att vi kommer att se fler regler för att tillåta säkert spel i framtiden.

Spellagstiftningen i Finland

Onlinespel är en av de mest populära formerna av underhållning för människor över hela världen. Särskilt finländarna är människor som älskar att spela. Det har visats att finländarna kan spela för upp till 10 miljarder euro på lotter, spelautomater och sportspel varje år.

Republiken Finland har alltid haft ett regeringsstyrt spelmonopol och trots den senaste utvecklingen inom branschen verkar det som om det kommer att fortsätta vara så. Onlinespel och finska onlinecasinon har blivit en av de största inkomstkällorna under de senaste åren. Finland klassificeras också som den femte största spelnationen i världen, varför de flesta utländska operatörer nu försöker komma in på den finska spelmarknaden. Tyvärr verkar det som om det inte kommer att vara ett alternativ nu eller inom en snar framtid.

Under 2010 begärde Europeiska kommissionen att Finland skulle genomföra ändringar av deras spellagstiftning som skulle göra den mer överensstämmande med EU:s lagar. Trots påtryckningar från Europeiska Unionen förblir Finlands spelstruktur oförändrad. Även om spel i Finland är 100% lagligt är spelreglerna lite mer komplexa. Intressant nog visade statistiken under en nyligen gjord rapport från det finska bolaget Yle att 66% av de äldre finländska invånarna som intervjuades föredrar ett monopol.

Staten har monopol på alla former av spel oavsett om det är online eller offline. All spelverksamhet har alltid hanterats av tre statliga företag. RAY hade alltid haft kontroll över bordsspel och spelautomater i Finland. Nationella lotteriet, sportspel och instant win-spel kontrollerades och reglerades av Veikkaus Oy och alla spel på hästkapplöpning reglerades av Fintoto.

Dessa tre enheter reglerades och kontrollerades av staten och all vinst som gjorts på spel gavs tillbaka till landet oavsett om det är genom konst, vetenskap, sport eller utbildning. Under 2017 slogs dessa tre enheter samman för att skapa ett statligt monopol med namnet Veikkaus.

Slutsats

Som du kan se finns det ett par skillnader i spellagstiftningen hos de båda grannländerna. Efter de förändringar som skedde i Sverige 2019 så är den svenska spelmarknaden betydligt mer öppen och välkomnande för svenska spelare. Finländarna verkar dock inte vara så besvikna, de får goda skatteintäkter och merparten av den äldre befolkningen verkar vilja behålla det rådande monopolet.

Skurup

Livet på en camping i Coronaepidemins kölvatten

Tomas och Eva Svalin är inne på sitt tionde år som säsongare vid Bingsmarkens camping. Just för tillfället har de besök av sitt barnbarn Alice Berger.
Foto: Klas-Göran Bäck
Skurup
BINGSMARK Det är full fart i pool och på bollbanan. Hoppa i hoppborg eller spela storschack, spela paddel eller beachvolleyboll.
På den numera fyrstjärniga campingen finns mycket att sysselsätta sig med.

I den nya bar- och restaurangavdelningen sitter Tobias Jönsson som är ny arrendator av Bringsmarkens camping. Från det avtalet var underskrivet av honom och kommunen vid årsskiftet har det hänt mycket.

Tobias Jönsson var på campingen med sina föräldrar när han var liten, så det finns ett känslomässigt band.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Skurup

Biltjuv fick inte igång motorn

Skurup
SKURUP
PREMIUM

Ett försök att stjäla en bil inträffade på Solskiftet som är en gata i samma område som en katalysator stals från en annan bil natten under helgen.

Bilen har skador på rattlås och instrumentpanel, men tjuvarna har inte lyckats att tjuvkoppla bilen och köra därifrån.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Skurup

Motor lät konstig

Skurup
SKURUP
PREMIUM

Under fredag till måndag morgon har okänd person tillgripit en katalysator från en personbil som stod parkerad på Storskiftet i Skurup.

Ägaren, en kvinna I fyrtioårsåldern, upptäckte att bilen lät konstigt och kunde konstatera att katalysatorn saknades under bilen, förmodligen har den sågats av. Rubricerat som stöld från motorfordon, framhåller kommunpolis Mikael Svensson.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
NÄSTA ARTIKEL