Najah al-Shammari. Foto: tt

Medborgarskapande

En dansk-turkisk man har fråntagits sitt danska medborgarskap för att deltagit i IS härjningståg som ”krigare” enligt den ”snabblag” som antogs i oktober förra året. I skrivande stund ska också en ung kvinna vara på väg att förlora dubbelt medborgarskap, enligt dagstidningen Berlingske. Sittande inrikesminister i Danmark kan enligt ”snabblagen” ta ifrån någon medborgarskapet administrativt, det vill säga utan rättslig prövning. Det som krävs är att någon agerat för ”allvarligt kan skada landets vitala intressen”. Definitionen är luddig, vilket är oroväckande ur rättssäkerhetsperspektiv. Danmark har också fattat det kontroversiella beslutet att barn till danska medborgare som slutit sig till IS inte ska kunna bli danska medborgare. Danmark har uppfunnit ett slags arvssynd för terrorister, där straffet blir värre för barnet än för föräldern.
Danmark har andra möjligheter än Sverige att göra så här. Den svenska grundlagens utformning gör att det skulle ta flera år att göra en ändring. Sverige sysslar, av goda skäl, inte med ”snabblagstiftning”.
Den SD-färgade nyhetssajten Nyheter Idags avslöjande om att Iraks försvarsminister Najah al-Shammari har svenskt medborgarskap och tidigare levt som bidragsberoende i Sverige kan ändra tonläget i den svenska debatten. Trots att al-Shammari blivit minister har han behållit dubbelt medborgarskap, vilket inte är brukligt. Kritik har kommit från så skilda håll som moderaten Hanif Bali och Centerpartisten Abir al-Sahlani.
Trots sin aktiva roll som general under Saddam Hussein verkar al-Shammari haft lätt att få uppehållstillstånd. Han utreds nu för grovt bidragsbrott mot Försäkringskassan och för folkbokföringsbrott, eftersom han och hustrun fortsatt fått barn- och bostadsbidrag trots att de bor utomlands. Om man inte vill att opinionen ska vända till förmån för att ändra grundlagen måste man veta vem det är som får svenskt medborgarskap och vem som får del av skattepengar. al-Shammari har fått båda på tveksamma grunder. Martina Jarminder

Dagens fråga

Såg du första avsnittet av På spåret?

Loading ... Loading ...