Camilla Mårtensen, (L), ordförande i sjukvårdsstyrelsen Sus, vill dementera ”ogrundade påståenden”.

Inga varsel är aktuella

I en debattartikel från Socialdemokraterna antyder Carina Svensson att vi skall skära ned på personalen på Skånes Universitetssjukhus (Sus) och hänvisar till varslen av vårdpersonal på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Men jag och förvaltningsledningen har varit tydliga att inga varsel är aktuella trots ett ansträngt ekonomiskt läge.
Socialdemokraterna skriver att de är oroliga för personalen, men den oro som sprids genom ogrundade påstående från oppositionens planterar en oro i Sus medarbetare.
Som ordförande i ett av Sveriges mest framstående sjukhus är det min och hela styrelsens uppgift att visa den rätta bilden av Sus. Vår personal är det viktigaste vi har och det är tack vare dem som den internationellt omtalade vården och forskningen kan bedrivas varje dag.
Under det rödgröna styret 2014–2018 har Sus ökat sina anställda med 1800 medarbetare. Trots det har vi färre vårdplatser och har inte lyckats att öka tillgängligheten. Det beror givetvis inte på att personalen inte varje dag gör sitt yttersta, utan att strukturer, arbetssätt och stödfunktioner behöver utvecklas så att vårdpersonalen kan bota, lindra och trösta.
Det är olyckligt att oppositionen sprider oro om alliansens och sjukhusstyrelsens förfaranden och spär på personalens oro och rädsla.
Den huvudsakliga bristen på vårdplatser beror på att vi inte lyckas rekrytera sjuksköterskor. Därför inför vi karriärstegar på Sus där våra sjuksköterskor skall ha möjlighet att utvecklas kompetensmässigt och lönemässigt på ett strukturerat och transparant sätt utifrån verksamhetens behov.

Vi måste ligga i framkant med digitalisering. Ny teknik är ett hjälpmedel för vår personal och en möjlighet för patienterna att delta i sin vård på nya sätt. Att arbeta personcentrerat har visat sig gynna både medarbetare och patient. Arbetet pågår och skall utvecklas. Vi har generellt låga bemanningskostnader på SUS, totalt 0,8% av vår totala personalbudget är till inhyrd personal. Vi kommer fortsätta jobba för att minska delen av hyrpersonal då vi vet att det inte skapar god arbetsmiljö eller bidrar till patientsäkerheten i förlängningen.
Vi ser även att en god och hälsofrämjande arbetsmiljö på Sus har lett till minskad sjukfrånvaro. Efter flera år av ökad sjukfrånvaro både nationellt och i Region Skåne ser vi nu en minskning. Vi kommer fortsätta vårt systematiska arbete med rehabilitering och öka intensiteten i våra hälsofrämjande åtgärder. Vi följer kontinuerligt upp sjukfrånvarostatistik och schemalägger medarbetare ur ett hälsoperspektiv för att öka frisknärvaron.
Som ordförande i Sus vill jag göra allt jag kan för att alla våra medarbetare ska arbeta med glädje och nöjdhet på sjukhuset. Jag ser fram emot ett gott samarbete med oppositionen framöver, istället för att spä på rädsla inom verksamheterna på Sus.

Dagens fråga

Kan du prata fler språk än svenska?

Loading ... Loading ...