Paula Bieler. Foto: TT

SD och kvinnliga väljare

Sverigedemokraterna har avslutat sina landsdagar som Sveriges nya maktparti. De har fattat beslut om förändrad hållning i flera frågor, vilket påverkar partiets socialkonservativa profil. Bland annat slopades kravet på ändrad abortgräns och samvetsfrihet för barnmorskor som inte vill utföra aborter. En bidragande orsak är hypotesen om att politiken skrämt bort kvinnliga väljare. Jimmie Åkesson säger att partiet satsar på att bli ännu större i LO-kollektivet, där de redan har vuxit om Socialdemokraterna i vissa mätningar. För det krävs kvinnliga väljare – kanske.
SD:s problem med kvinnor handlar om väljarbasen, inte om förtroendevalda: partiet har i förhållande till andelen kvinnliga medlemmar en rimlig representation på förtroendeposter. De har till och med haft något fler kvinnliga företrädare än vad som är representativt i ett kraftigt mansdominerat parti.
Ironiskt nog är den nya politiken en bidragande orsak till att Paula Bieler, som många tippat som Åkessons efterträdare, drar sig tillbaka från partistyrelsen. Dessutom flyttade partiet ner två toppkvinnor till mindre tunga positioner under landsdagarna. Frågan är om det är klokt när man för första gången gör framsteg bland kvinnliga väljare.
Bieler säger att hennes beslut främst handlar om att hon vill fokusera på familjen och eventuella barn, men att förflyttningen bort från socialkonservatismen har bidragit. På landsdagarna talade hon om att partiet riskerar att förlora sin själ. Bieler menar i en intervju med Dagens Nyheter att hon inte vill medverka till stora förändringar utan eftertanke. Eftertanke har saknats i svensk politik under de senaste åren så det talar till Bielers fördel, även om få kvinnliga väljare delar hennes intresse för samvetsfrihet och inskränkt aborträtt.
Paula Bieler menar att kvinnor är mindre risktagande än män och därför väljer bort SD, vilket är en intressant teori. Att vara positiv till flyktingmottagning och klimatåtgärder kan också ses som politiskt risktagande eftersom det kräver större personliga uppoffringar, så det finns nog många sätt att se på den saken.
Jimmie Åkesson säger i en intervju med Dagens Nyheter att ett villkor för att SD ska gå om Socialdemokraterna är att lyckas locka fler kvinnliga väljare, vilket man tidigare haft svårt för. Men kanske har det vänt: sedan i mars har LO-kvinnornas SD-stöd ökat kraftigt och var i oktober uppe i 21 procent. Hårda nypor mot invandring är tydligen inget problem för traditionellt socialdemokratiska väljare.
Statistik från både de politiska partierna och oberoende institut visar samtidigt att åsiktsskillnaderna mellan könen ökar. Män röstar i högre grad i enlighet med SD:s kärnvärderingar. De är mer skeptiska till invandring och flyktingmottagande, inte lika klimatintresserade och mindre intresserade av jämställdhet. Kritik mot feminismen har varit stort i SD: i ett Almedalstal kritiserade Åkesson feminismen fler gånger än invandringen. Där kan man behöva justera sin hållning om man vill locka LO-kvinnor. De är nog inte mindre intresserade av jämställdhet än andra kvinnor.
Kanske får SD i framtiden välja mellan Paula Bieler som efterträdare till Jimmie Åkesson och en politik som stryker LO-kvinnor medhårs. Det är oklart vad partiet vinner mest på i längden: en efterträdare som kan få samma starka position som Åkesson, eller att chansa på att det breddar väljarbasen att vattna ur politiken. En annan aspekt är att SD förmodligen kan bli största parti oavsett, eftersom de är så starka bland män. Som regeringsparti gäller dock en så bred bas som möjligt, kanske har det blivit en prestigefråga att locka kvinnor till partiet, trots att de de är mer svårflörtade.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Såg du första avsnittet av På spåret?

Loading ... Loading ...