Pressträff med Malmöpolisen. Foto: TT

Förtroendet för polisen har stärkts

Debatt Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skånska Dagbladet.

Svar på ledare: Polisen behöver kommunicera strategiskt

Katarina Erlingson gör i sin ledare i Skånska Dagbladet antagandet att medborgarna tycker att polisen står handfallen inför alla skjutningar och gängrelaterade mord. Flera av varandra oberoende undersökningar tyder på motsatsen: polisens egen trygghetsmätning och Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning visar båda två att förtroendet för polisens har stärkts. Likaså visar årets SOM-undersökning att förtroendet för polisen nu ligger på den högsta nivån sedan mitten av 1990-talet – 67 procent av befolkningen har enligt denna ett stort eller mycket stort förtroende för polisen.

Att polisen har utmaningar råder ingen tvekan om. Det har hela samhället. Inom region Syd har vi arbetat länge och hårt med den grova brottsligheten i Malmö, men arbetet mot den grova kriminaliteten tar tid, och vi måste arbeta långsiktigt och uthålligt. Det finns inga kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem.

Att berätta om det arbete vi gör är väl så viktigt, precis som Katarina Erlingson skriver. Att på ett sakligt, transparent och öppet sätt kommunicera om såväl våldsutvecklingen som vår hantering av densamma är nödvändigt ur flera perspektiv. Vi är en myndighet med våldskapital och vi har en lagstadgad skyldighet att informera om vad vi gör och vara så transparenta vi kan med det som händer omkring oss. Vi verkar dessutom i en tid då skvaller, felaktigheter och rykten färdas med stor hastighet och räckvidd – där måste vi vara garanten för att fakta förmedlas.

Vi vet hur viktigt det är att nå ut till våra medborgare. Men vi varken vill eller ska styra medias rapportering. Vi ska vara öppna och transparenta med det arbete vi gör – men vi ska också tålas att granskas.
När vi kommunicerar från polisens sida gör vi det med våra övergripande mål i sikte; att minska brottsligheten och öka tryggheten. Vi gör det genom våra egna externa kanaler, som exempelvis polisen.se och sociala medier, och vi gör det genom att vara så öppna och tillgängliga för media som vi kan. Vi tillhandahåller statistik kring grova våldsbrott för att bidra på ett sakligt sätt i debatten. Vi berättar om insatser mot kriminella nätverk och annan brottslighet. Vi kommunicerar dagligen hur många som sitter frihetsberövade och när domar faller mot kriminella, och vi berättar om olika operativa pågående händelser för att nämna några exempel.

Att arbeta med kommunikation inom polisen är ett grannlaga arbete. Det kräver en djup och bred kunskap inom såväl kommunikation som polisverksamhet. Det kräver insikter i och förståelse för de överväganden som alltid måste göras, och de olika intressen som måste balanseras; arbetet med att gripa en misstänkt gärningsman, de inblandades integritet, allmänhetens behov av information och vikten av att inte störa det kommande utredningsarbetet genom att bryta mot förundersökningssekretessen. Det kräver dessutom en samverkan med övriga aktörer inom rättsväsendet.

Jag kan garantera att detta inte görs utav några avdankade gamla poliser som Katarina Erlingson skriver i sin ledare – utan av högst professionella medarbetare som oavsett om de är poliser eller kommunikatörer besitter mycket goda erfarenheter och kunskaper. Medarbetare som dagligen hanterar alla dessa överväganden på ett genomtänkt och balanserat sätt. Medarbetare som har ett högt anseende, och som brinner för sitt uppdrag – att stötta alla våra kollegor i deras tuffa arbete för att vi tillsammans ska kunna nå de mål vi varje dag kämpar med – att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Dagens fråga

Kan du prata fler språk än svenska?

Loading ... Loading ...