Norskt höghastighetståg. Foto:TT

Fulla spår i Skåne

Riksrevisionen förordar en paus i projektet med höghastighetståg. Den menar att fyrstegsprincipen som innebär att andra, mindre kostsamma lösningar ska analyseras först, innan man fattar beslut om att bygga helt nytt, har förbigåtts i arbete. Alternativ till höghastighetståg kan vara att ändra skatter, avgifter och regler för att påverka trafikflödet på det sättet, eller bygga om nuvarande system på mindre kostsamt sätt. Revisionen menar att besluten fattats i fel ordning och att man tittat efter en lösning och bestämt att det är höghastighetståg innan problemet är tillräckligt väl identifierat. I sitt utlåtande menar de att vedertagna principer för större infrastrukturprojekt har åsidosatts 0ch att inga alternativa lösningar har prövats. Riksrevisionen vill mer eller mindre att man börjar om från början med projektet.
De har rätt: det är extremt dyrt, dåligt utrett och besluten har hastats fram. Det blir den största kostnaden någonsin för den svenska staten, så givetvis måste det utredas noga. Hur man än vänder på det är lönsamheten tveksam.
Men vad är alternativet? För Skåne handlar det om att trafiken över huvud taget ska kunna fungera och att ”proppar” inte uppstår med fler förseningar och inställningar som konsekvens: det är ett tillräckligt stort problem redan. Sträckan mellan Malmö och Hässleholm är ett effektivitetsproblem: här är tågen ofta försenade eller står stilla. Att stoppa projektet med höghastighetståg skulle för skånsk del innebära att man satt med skägget i brevlådan, eftersom fullgoda alternativ inte finns på förslag. Riksrevisionen ifrågasätter om höghastighetsbana mellan Lund och Hässleholm ens behövs. Det beror ju på om man vill att tågtrafiken i Skåne ska fungera eller ej. Vi kommer inte att ha en fungerande pendlartrafik om ingenting görs för att öka kapaciteten.
Både Centerpartiet och Socialdemokraterna vill gå vidare med planerna på höghastighetståg trots Riksrevisionen hårda kritik. Av ”skånska skäl” kan man hoppas att regeringen fortsätter slarva.

Dagens fråga

Såg du första avsnittet av På spåret?

Loading ... Loading ...