Sverige på väg åt fel håll med korruptionen

Sverige och Norden har länge haft en låg korruption, men nu går utvecklingen i fel riktning. Det är organisationen Transparency International som konstaterar att det på senare år tillkommit olika korruptionsaffärer, inte minst inom bank- och finanssektorn och då med koppling till utlandet.
Tack vare offentlighetsprincipen och fria journalister har korruptionen inom den offentliga sektorn i Sverige varit låg. Men journalistiken är under omdaning och risken är uppenbar att fler oegentligheter kommer att gå ”under radarn” i takt med att mediebranschen förändras. Det krävs grävande journalister för att upptäcka konstigheter, likväl som det krävs omutbara och kunniga tjänstemän och politiker. Det finns flera exempel där upphandlingar missbrukats eller använts felaktigt och där politiker beslutat enligt förslag som inte borde kommit upp från början. Det kräver kunskap och mod att ifrågasätta beslutsunderlag som ser konstiga ut.
Transparency International tycker det är paradoxalt att Sverige nu sticker ut med att ”exportera” korruption. Frågan är vad det beror på. Finns det en aningslöshet så att företag och banker blir lätta offer utomlands, eller är det med beräkning man anammar beteendet när man arbetar utomlands under lägre kontroll? Oavsett anledning är det viktigt att alla samhällsinstanser och -sektorer håller ögonen på problematiken. Hög tillit, öppenhet och ett gott rykte är rimligen till fördel för både företag och länder.
Katarina Erlingson

Dagens fråga

Såg du första avsnittet av På spåret?

Loading ... Loading ...