Carina Svensson.

Spara inte på SUS personal

Nedskärningarna på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm har fått stort utrymme i nationell media. Att Skånes universitetssjukhus står inför lika stora nedskärningar är inte lika känt. 360 miljoner kronor ska sparas på sjukhusets personal nästa år. Det motsvarar 600 tjänster.

Nyligen antog sjukhusstyrelsen för Skånes universitetssjukhus sin budget för nästa år, och därmed fick vi också se konsekvenserna av Alliansen i Skånes hårdföra besparingspolitik mot sjukhusen. Alliansstyret har nu drivit igenom att SUS nästa år ska göra besparingar för 590 miljoner kronor och av dem ska 360 miljoner skäras på personalbudgeten. Omräknat motsvarar detta 600 anställda vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö.

Vi är många som den senaste tiden har förfärats över neddragningarna på Karolinska universitetssjukhuset i det borgerligt styrda Stockholm där 600 undersköterskor och läkare har varslats. Men det finns nu anledning att vända blicken mot vad som sker här hemma, där borgerliga politiker uppenbart överväger att göra något liknande på Skånes universitetssjukhus. Vi socialdemokrater kommer att göra vad vi kan för att stoppa detta.

Med historien färskt minne finns det anledning till oro. När den borgerliga alliansen styrde Region Skåne förra gången mellan 2006 och 2014 genomfördes stora nedskärningar på de skånska sjukhusen. Antalet anställda i vården minskades med omkring 1000 och hundratals vårdplatser stängdes. Samtidigt ökade vårdbehovet. Situationen blev ohållbar, personal och patienter protesterade och mot slutet av den borgerliga perioden rankades den skånska sjukvården som sämst i landet.
Vid den här tiden var jag facklig representant och minns mina kollegors oro och uppgivenhet. Känslan av att den skånska vården befann sig i en kris var utbredd. Och riktig.

Kortsiktiga och panikartade besparingsåtgärder leder nästan alltid till negativa effekter och kostnaderna tenderar istället att öka i längden. Många av våra mest erfarna medarbetare tröttnade och lämnade.

När vi socialdemokrater vann valet 2014 lades allt vårt fokus på att vända den här trenden. Vi gjorde stora satsningar på cancervården, förlossningsvården och på att skapa en god arbetsmiljö för personalen. Vi satte även omedelbart stopp för alla ogenomtänkta omorganisationer, som länge plågat den skånska vården. Det gav effekt. Antalet vårdanställda ökade med över 2000 och vårdkvaliteten förbättrades.
Region Skåne klättrade uppåt i SKL:s nationella sjukvårdsranking och mot slutet av vår mandatperiod låg den skånska sjukvården över genomsnittet i landet.

Socialdemokraternas ambition är alltid att medborgarna ska kunna lita på att få en bra vård när de behöver den.

Men nu riskerar skånsk sjukvård åter att gå i negativ riktning. Antalet vårdplatser minskar samtidigt som behoven ökar. Sjukhusen är underfinansierade och den styrande alliansen pekar nu själva ut att de vill spara 360 miljoner kronor på SUS personal under nästa år.
Det är något vi socialdemokrater aldrig kommer att acceptera. Därför krävde vi på SUS senaste sjukhusstyrelsemöte att sjukhuset skulle tillskriva regionstyrelsen för att begära mer pengar. Alliansen i Region Skåne fick därmed en andra chans att stoppa de planerade personalnedskärningarna på SUS.

Om vi stoppar nedskärningarna kan vi istället ge SUS möjlighet att fortsätta utvecklas i en positiv riktning. Patienterna måste kunna lita på att få vård i tid. Den fantastiska personalen på SUS som varje dag gör storartade insatser måste få arbetsro och fler kollegor – inte färre.

Dagens fråga

Kan du prata fler språk än svenska?

Loading ... Loading ...