Klimatavtal istället för klimattänk

Världen kommer att producera mer än dubbelt så mycket fossila bränslen som kol, olja och gas än vad som är förenligt med att nå klimatmålen, enligt en rapport sammanställd av en internationell grupp med drygt femtio forskare från universitet och forskningsinstitut. Det kommer till exempel att framställas 120 procent mer än vad som är möjligt om vi vill hålla temperaturökningen till 1.5 grader. Många regeringar subventionerar dessutom framställningen av fossila bränslen.
I och för sig har 1.5 procent inte varit realistiskt på länge: den politiska viljan för att leva upp till det har saknats. Men enligt rapporten kommer det att framställas runt 50 procent för mycket fossilt även för ett 2-gradersmål. Vi tittar snarare på en ökning på tre grader med den planerade bränsleproduktionen, vilket är ett annat djur än en ökning på en och en halv grad.
Tyvärr matchas inte den intensiva klimatdebatten och den ökade medvetenheten kring problemet av handling. Man kan hänvisa till ett underskrivet avtal som politisk handlingskraft samtidigt som man fortsätter bränna kol som om vi bodde på en planet där det var riskfritt att öka produktionen och användningen. Bristen på hänsyn till och ansvar för kommande generationer är provocerande. Sammanfattningsvis verkar världens länder ha skrivit under klimatavtalen för att slippa att faktiskt göra något åt saken.

Dagens fråga

Såg du första avsnittet av På spåret?

Loading ... Loading ...