Resistenta bakterier. Foto: TT

Svensk resistens

Antibiotikaresistensen har ökat med 350 fall jämfört motsvarande period (fram till oktober) förra året. Den ökade resistensen på hemmaplan är tecken på att vi ska fortsätta strama åt och spara antibiotikabehandlingarna till tillstånd där inget annat hjälper. Sverige kan inte själva lösa problemet, det är globalt. Men vi kan bidra till att hålla det på hanterbara nivåer.
Få framsteg har gjorts med att ta fram nya sorters antibiotika. Ett problem är att det inte är lönsamt, eftersom syftet med ny antibiotika är att den ska användas så sparsamt som möjligt och därför inte kommer att säljas i stora mängder. Malin Grape, chef för enheten för antibiotika och vårdhygien på Folkhälsomyndigheten, menar att man bör överväga andra ekonomiska modeller för att bekosta ny antibiotika. Eftersom problemet är ekonomiskt är det också lösbart. Alternativet är att man accepterar att folk dör för att läkemedelsföretagen inte tyckte det var lönsamt att rädda liv.
Enligt en prognos från Folkhälsomyndigheten blir merkostnaden för infektioner orsakade av resistenta bakterier cirka 400 miljoner kronor 2030 och drygt 600 miljoner 2050, jämfört med om motsvarande infektioner orsakats av antibiotikakänsliga bakterier.
Stefan Swartling Peterson, global hälsochef för Unicef, uppmanar oss att tänka på antibiotikan i maten. Här är dock svenskarna på rätt väg. Konsumtionen av vegetariska livsmedel har ökat kraftigt, liksom medvetenheten om att det finns mindre antibiotika i svenskt och till exempel norskt kött. Larmet om antibiotika i cypriotisk halloumi (Cypern leder antibiotikaligan i Europa) visar att vi vet mer och mer om problemet.
Swartling Persson menar att felbehandling och hygienproblem dödar i lika hög grad som antibiotikaresistens i utvecklingsländerna. Sverige kan bidra med kompetens kring vacciner och hygien som gör att antibiotika inte behövs. Det som skapar minst resistens är trots allt att folk inte blir sjuka alls.

Dagens fråga

Blir det något luciafirande i dag?

Loading ... Loading ...