Ställ frågor till banken om hur de förvaltar dina pensionspengar, uppmanar de två debattörerna. Foto: TT

Ställ frågor om din pension

De hundra största klimatförstörarna (globalt) står idag för drygt 70 procent av alla utsläpp. Bara 14 procent av allt kapital förvaltas idag på ett hållbart sätt. De sex största oljeföretagen i världen står för cirka 40 procent av alla utsläpp. AP-fonderna, de buffertfonder som ska garantera en stabil och långsiktig utveckling för pensionskapitalet, investerar idag dina pengar i flera av de här företagen och andra fossila branscher. Det betyder att samtidigt som vi sopsorterar, återvinner, flyger mindre, äter mindre kött och så vidare, så investeras våra pensionspengar i de största klimatförstörarna i världen.
Till exempel har Andra AP-fonden investerat 1,4 miljarder kronor i 32 av de värsta klimatbovarna i världen. I strid med riksdagens miljömål har fonden aktieposter i bolag som borrar efter gas och olja i det arktiska havet. Vidare förvaltar fonden cirka 367 miljarder kronor med aktieinnehav i inte mindre än 32 av de 100 företag som släpper ut mest, enligt organisationen Carbon Disclosure Project,
Hur många har koll på detta? Vet du var dina pensionspengar finns eller hur de används? Efter att ha haft ett antal publika möten i frågan kan vi utan att tveka säga att de flesta inte har någon aning. Många medger dåligt samvete men det här med pensionerna är så krångligt. Inte nog med att pensionen ofta är för låg för dem som redan börjat lyfta pension, de är dessutom inlåsta i ett system som för de allra flesta är helt ogenomskinligt och ogenomträngligt. Men ska vi verkligen låta nöja oss med detta?
På nätet kan man hitta en tydlig översikt över AP-fondernas innehav i de 20 företag som släppt ut mest sedan 1965. Till exempel har Första AP-fonden 346 miljoner kronor i brasilianska oljebolaget Petrobas, Andra AP-fonden placerar 50 miljoner i australisk-brittiska kolbrytaren BHP Billiton, Tredje AP-fonden 1072 miljoner i nederländska Royal Dutch Shell och Fjärde AP-fonden 857 miljoner i amerikanska ExxonMobil. Sjunde AP-fonden, som förvaltar det kapital i premiepensionssystemet där vi som inte valt hamnar, brukar kallas ”soff-fonden” , placerar 7,4 miljarder i bolag där Chevron, BP och Total har störst innehav.
Lägg till detta det privata pensionssparande som en del har. Vad döljer sig bakom vackra löften om hållbarhet och etiskt uppförande? Man måste ställa ganska många frågor, och följdfrågor, för att komma sanningen nära.
Och det är väl just det vi måste göra. Ställa frågor och följdfrågor, både till AP-fondernas företrädare och till den lokala banken där du eventuellt har eget pensionssparande. Fråga var har era investeringar för klimatpåverkan? Vilka är de största innehaven? Hur gör ni för att påverka dem? Hur tänker ni möta klimatmålen? Tjänstepersoner har ett ansvar att svara. Vi har hört att på banken anser man det vara en veritabel folkstorm om fler än sex personer hör av sig om samma sak. Alltså, sätt igång!

Dagens fråga

Har du bokat någon sommarresa?

Loading ... Loading ...