Pia Almström (M).

Almström europeisk kärnkraftsordförande

Kävlinge Kommunstyrelsens ordförande Pia Almström (M) blir ordförande för GMF, en intresseorganisation för europeiska kommuner med kärnkraftsanläggningar.

GMF står för Group of European Municipalities with Nuclear Facilities.
Det är en intresseorganisation för kommuner med kärntekniska anläggningar.
Organisationen grundades 1993 och har medlemmar från ett femtontal länder. GMF vill förbättra villkoren för europeiska kommuner och deltar i energidebatten utan att ta ställning till om kärnkraft ska finnas eller inte. Istället handlar det om att bevaka kommunernas intressen bevakas i frågor som rör säkerhet, nyetablering, nedmontering och slutförvar av avfall.
I Kävlinges fall är man mitt i en avvecklingsprocess av Barsebäck 1 och 2. Pia Almström har länge varit kritisk till hur staten och dess myndigheter åsidosätter dem som intressent.
– Energifrågan är högaktuell, och GMF kommer att ha ett viktigt uppdrag när framtidens energilösningar debatteras och utvecklas. Det är viktigt att kommunerna blir delaktiga i beslutsprocessen, såväl vid nyetablering av kärnkraft som vid nedmontering, säger Pia Almström i ett pressmeddelande.
Ordförandeskap löper på två år med start vid årsskiftet.

Dagens fråga

Såg du första avsnittet av På spåret?

Loading ... Loading ...