Läkarstudenten får studera vidare enligt förvaltningsrättens dom. ARKIVBILD

Våldtäktsdömd får fortsätta läkarlinjen

LUND Förvaltningsrätten ger den läkarstudent som i tingsrätten dömts till två års fängelse för våldtäkt rätt att studera vidare.
Nu funderar Lunds universitet på om man ska överklaga och hur situationen för studenten ska lösas framöver.

– Vi är klämda mellan två olika regelverk, säger Maria Björkqvist, professor och utbildningsansvarig på medicinska fakulteten i Lund.
– Vi ska noga sätta oss in i förvaltningsrättens dom och fundera på hur vi går vidare. Det är rektor som i så fall kommer att överklaga.

Tingsrättsdomen, där studenten fick två års fängelse för att ha våldtagit en annan student, är överklagad till hovrätten och i väntan på den prövningen ville Lunds universitet avskilja studenten från studierna. Det sade högskolans avskiljandenämnd, HAN, nej till. Universitetet överklagade HAN:s beslut till förvaltningsrätten och i veckan kom domen därifrån som ger studenten rätt att fortsätta sina studier.
Förvaltningsrätten bedömer inte att han utgör en påtaglig risk för andra i sin utbildningsmiljö, vilket enligt lagen är en nödvändig förutsättning för att man ska stängas av.
Förvaltningsrätten tar inte ställning till om det är lämpligt att studenten i framtiden får läkarlegitimation.
– Det enda som prövats nu är om det finns lagliga förutsättningar att avskilja den studerande från läkarlinjen, säger rådmannen Johan Gefvert i ett pressmeddelande om domen.
Enligt förvaltningsrätten är en dom för allvarlig brottslighet i sig inte tillräckligt för att avskiljas från studierna.
Under hösten har studenten anpassad studiegång utan patientkontakt.
– Men vårterminen blir en utmaning då utbildningen innehåller klinisk praktik med patientkontakt, säger Maria Björkqvist.
Region Skåne har gjort klart att då studenten dömts för ett så allvarligt brott får han inte ha någon patientkontakt.
– Vi är klämda mellan två olika regelverk. Vi lyder under högskolelagen och sjukvården har andra regler. Vi är tvungna att erbjuda utbildning men sjukvården bereder inte plats för studenten.
– Fallet visar tydligt att reglerna för legitimationsgrundande utbildningar behöver ses över. Ansvarig minister, Matilda Ernkrans, har meddelat att en utredning ska tillsättas för att se över frågan om vad som ska krävas för att avskilja studenter, och det välkomnar vi.

Skånes universitetssjukhus och Region Skåne har gjort sin bedömning:
– Grunden för vårt ställningstagande är att personen i tingsrätten dömts till två års fängelse. Vi har gjort vår bedömning både med hänsyn till patientsäkerheten och vår värdegrund. Personer som söker vård inom barn- och kvinnosjukvård ska inte riskera att möta en student eller medarbetare med den bakgrunden, säger Ingemar Petersson, forskningschef vid Region Skåne.

– Skulle en högre rättsinstans komma fram till ett helt annat utfall än tingsrätten ska vi ompröva vårt beslut, understryker han.
Region Skånes ansvar mot Lunds universitet regleras i avtal.
– Vårt ställningstagande är en avtalstolkning och universitetet väljer att respektera den. Vi gör samma prövning för alla våra medarbetare och tusentals studenter liksom sjuksköterskor med flera så den är inte unik i det här enskilda fallet. Alla har rätt till vård och de ska känna fullständig trygghet.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Såg du första avsnittet av På spåret?

Loading ... Loading ...