Sven X-et Erixson. Flyktingar i Malmö Museer, 1945. Foto: Britte Montigny
Sahar al-Khateeb. Neutralitet, 2017
Käthe Kollwitz. Plöjarna (Ur Bondekriget) 1906
Superflex. Foreigners, please don’t leave us alone with the Danes! 2001-2011
Merike Estna. Ocean of endangered times, 2019

Utställning med spänst och räckvidd

Recension

KONST
Migration – spår i en konstsamling
Malmö konstmuseum
Till och med 23 februari 2020
Merika Estna. Spöke från framtiden med minnen från förr
Moderna museet, Malmö
Till och med 26 januari 2020

Temat för höstens stora utställning på Malmö Konstmuseum är brännande aktuellt. Det handlar om migration. Om alienation. Om misstro och främlingshat. Men också om strävanden efter att förverkliga drömmen om ett nytt liv i fred och frihet, om välkomnande armar och skärande protester mot övergrepp och orättvisor. Och om lettisk konst från mellankrigstiden.
Vid pass ett par hundra verk, skapade av närmare sjuttio-talet konstnärer har plockats fram ur museets rika förråd. Alla är de på ett eller annat sätt relaterade till frågor om krig och flykt, anpassning och utanförskap. En närmast självklar utgångpunkt är Sven X-et Erixons tolkning av ögonblicket då dåvarande chefen för Malmö Museer, Ernst Fischer, beslöt att förvandla museet till flyktingmottagning där hundratals till kropp och själ av koncentrationslägren svårt sargade människor gavs chansen till ett nytt liv.
På sitt sätt är målningen en humant tillrättalagd sammanfattning av fotografen KW Gullers långt mer skakande fotodokumentation av de människor som anlände med de vita bussarna – ett tänkvärt möte mellan dikt och verklighet.

Ett annat av utställningens nyckelverk är i mina ögon Sahar al-Khateebs verk Neutralitet. En konstruktion av nödtorftigt hopfogade trasiga möbler. De tycks synliggöra spillrorna av ett sönderslaget liv men också försöken att av spillrorna skapa något nytt.
Mellan dessa punkter dussintals verk som återspeglar såväl grymhet som konstnärernas empati med de utsatta. Dit får nog räknas den unge Isaac Grünewalds storögt undrande självporträtt – om någon var han ett offer för det tidiga 1900-talets antisemitiska strömningar.
Ett politiskt engagemang återfinns i Gerhard Nordströms sommarfagra men skriande protester mot illgärningarna i Vietnam; i Jacques Zadigs stora kolteckningar med scener från fängelseceller och tortyrkamrar; i Käthe Kollwitz’ hjärtskärande etsning mot motiv från de tyska böndernas uppror i början av 1500-talet; i Amnesty International-mappen som skapades till förmån för politiska fångar i Chile; i amerikanen Leon

Med en blandning av allvar och ironi kretsar många av den danska gruppen Superflex’ arbeten kring politiska och miljö-relaterade ämnen. Dit hör LED-skärmen med den brinnande flaggan som gjordes i samband med den migrationskris som Muhammedkarikatyrerna utlöste när de publicerades 2006. Till det första som möter hör också originalet till affischen Foreigners, please don’t leave us alone with the Danes! Skapad redan 2001 framstår den som ett förebud till den därefter eskalerande flyktingdebatten.
Att alldeles eget kapitel på utställningen bildar donationen av lettisk konst som skänktes till Malmö Museer 1939. Samlingen har inte visats på ett halvt sekel. Den hade behövt en bättre presentation än katalogens spridda notiser om de representerade konstnärerna. Tillsammans ger de en viss inblick i livet i det unga Lettland (som dock förlorade sin frihet redan 1941 och återfick den först 1991). Utställningen har spänst och en imponerande räckvidd. Min enda invändning är att den är så uselt skyltad att det i många fall är svårt riktigt orientera sig – det gäller inte minst den lettiska samlingen.

Mer baltiskt är det på Moderna Museet Malmö där den estniska konstnären Merike Estna visar Spöke från framtiden, med minnen från förr. I installationerna/målningarna lever färgerna sitt eget liv, ibland till ackompanjemang av musik, ibland tillsammans med performances.
De breder ut sig på mattor och bänkar, på små och jättestora dukar, på badkar, mjölkkannor och kakelplattor som sammanfogas till hela golv. En värld – snarast ett universum – av myllrande liv, gestaltat som en blandning av flytande abstrakta former och reminiscenser av kroppar och animala artefakter. Syn, hörsel, känsel (om man så vill) aktivas till en annorlunda om än inte helt lättbegriplig totalupplevelse.

KONST
Migration – spår i en konstsamling
Malmö konstmuseum
Till och med 23 februari 2020
Merika Estna. Spöke från framtiden med minnen från förr
Moderna museet, Malmö
Till och med 26 januari 2020