Malmö

Lokstallarna kan bli konstkyrkogård

På området finns flera byggnader som ska bevaras. Markägaren Jernhusen föreslår nu att en grundskola blir den första nya byggnaden på området. En ansökan om planbesked har lämnats in till stadsbyggnadskontoret.
Malmö
Malmö Jernhusen frågar Kulturförvaltningen om de kan få låna offentliga konstverk som de inte längre använder eller som är defekta.Detta för att skapa en konstrundvandring som kan locka både Malmöbor och turister.

Hanna Svanberg

PREMIUM

Lokstallarna var förr i tiden järnvägsverkstäder och i framtiden ska fastigheten bli till bostadsområde. Det ägs av Jernhusen och just nu pågår en ”mellananvändning” där området blivit till ett kultur- och hantverkscentrum.

– Vi öppnade hela området den tionde maj och har gjort en del fastighetsjobb i området, vi har fixat en inhägnad, tagit dit soffor och papperskorgar. Området är jättestort och nu vill vi att det ska hända något mysigt där, berättar Ulrika Rosberg, ekonomisk förvaltare, Jernhusen.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Malmö

Vill bygga om äldre gård i Toarp till 14 nya bostäder

Gården i Toarp som det finns planer att bygga om till 14 lägenheter och radhus.
Fotograf: Elisabeth Sandberg
Malmö
Malmö TOARP
Byn Toarp kan få 14 nya bostäder om planerna på att bygga om en fyrlängad äldre gård förverkligas.

Gården ligger precis intill ekobyn och består av mangårdsbyggnad, loge och stallbyggnad. Dessa är byggda mellan 1840 och 1940. Bostadshuset är äldst och byggdes mellan 1840-1850.Samtliga befintliga byggnader ska bevaras men byggas om för att kunna inrymma nya bostäder.

Gården har ett högt kulturhistoriskt värde och delar av byggnaderna har försetts med rivningsförbud. Alla byggnaderna har så kallade varsamhets- och utformningsbestämmelser.

Av planförslaget framgår att ombyggnaden ska resultera i både radhus och lägenheter vilket breddar typen av bostäder i området. Längs NP Skölds väg låg tidigare Toarps gamla bytomt där byns bebyggelse var samlad innan enskiftet i början av 1800-talet. I dag finns endast den här gården kvar.

Gården ägs av ett företag medan marken ägs av Malmö stad som ägaren har ett tomträttsavtal med.

Större område

För att förverkliga planerna krävs en ny detaljplan. Tekniska nämndens arbetsutskott ska ta ställning till förslaget på sitt möte i nästa vecka. I förslaget till yttrande konstateras att man i planarbetet borde ha tittat på ett större område eftersom Malmö stad äger en fastighet i närheten. Nu kan det bli svårt att ta ett helhetsgrepp för den.

I förslaget noteras också att NP Skölds väg ingår i en samfällighet och är i ett relativt dåligt skick. Eftersom det även pågår ett planarbete på en fastighet längre bort måste det utredas om det krävs åtgärder på vägen för den nya trafik som väntas tillkomma med anledning av ombyggnaden.

3D-modell över hur gården kan se ut när den byggts om och rustats upp.

Malmö

Vill ha med politiker på möte om Bellevuegården

Malmö
MALMÖ Boende på Bellevuegården har bjudit in ansvariga politiker för att vara med och diskutera den planerade utbyggnaden av området. En boendegrupp bestående av närmare 700 personer tycker inte att förslaget är väl genomtänkt.

– Vi behöver din hjälp att rädda vårt boende från det förtätningsförslag som kommer fullständigt förstöra vår hem. Vi är medvetna om att fler bostäder behövs i Malmö men inte till vilket pris som helst och vi har till och med kommit med andra förslag om hur detta kan bemötas, skriver en representant i ett mejl till tekniska nämndens ordförande Andréas Schönström (S).

Han har skickat det vidare till Sofia Hedén (S) som är ordförande i stadsbyggnadsnämnden. MKB och Malmö stadsbyggnadskontor kommer att arrangera möten i Stadionkyrkan om utbyggnadsplanerna 8 och 10 juni och ett digitalt möte den 23 juni. Boendegruppen har nu önskemål om att även politiker ska delta på dessa möten.

Planerna på flera bostäder på Bellevuegården berör den östra delen av området där Stensjögatan och Delsjögatan ligger.

Malmö

Luca Freis utställning utgår från användning - resulterar i aktivering

I Malmö Konsthall finns utställningen Från dag till dag under sommaren.
Fotograf: Kajsa Centre
Malmö
Malmö På lördag öppnar Malmö Konsthall upp för konstnären Luca Freis utställning Från dag till dag. Under öppningen kommer en dansuppvisning som utnyttjar lokalen och konstverken äga rum. Detta som symbol för Lucas bakgrundstänk - att fysiskt använda konstverken.

Från dag till dag innefattar verk som är upp till 20 år gamla. Som konstnär jobbar Luca dock kontinuerligt med sina verk. Istället för att han släpper dem jobbar han vidare med dem. Detta gör han med verket “Workstation”. Verket används nu bland annat som en utomhusmöbel på en förskola i Göteborg.

– Jag vill inte att konstverken ska stanna i rummet utan att de ska kunna användas, säger Luca.

– Workstation utgår från en bild jag hittade på Bauhaus, det var ett arbetsbord som konstnären Marianne Brandt använde. Utifrån bilden ville jag göra ett konstverk som var hälften skulptur hälften möbel. Idag visar man mycket av konstnärers verk men inte hur estitiken är. På detta sätt förmedlar jag Bauhaus historia.

Även om Workstation är med i utställningen har Luca planer att fortsätta utveckla borden. ”Kanske måla dem i andra färger” som han uttrycker det.

Workstation är inspirerad av Bauhaus estetik.
Fotograf: Kajsa Centre

Många av verken i utställningen erbjuder referenser till andra konstnärers verk. De konstverken vävs sedan samman med Lucas version. Simone Fortis användning av rörelse i sina verk har bland annat inspirerat honom.

Foton som är uppställda i utställningen är placerade i en rörelse. Man måste gå runt till andra sidan då hälften av fotografierna är placerade åt motsatt håll. På detta sättet aktiverar man besökarna menar Luca.

Enligt Luca aktiveras besökarna när hälften av fotografierna är vända åt motsatt håll.
Fotograf: Kajsa Centre

Dansarna kommer på öppningsdagen använda sig av konstverket See Saw, även den baserad på Simone Fortis tanke om rörelse. När dansarna jobbar med deras kroppar kommer brädan att gå upp och ner.

– Den aktiverar också ens kropp på så sätt, säger Luca.

”Vad händer när man står på See Saw och hur påverkar det den andra som står på den?” frågar Luca.
Fotograf: Kajsa Centre

För att aktivera besökarna får de även flytta om installationerna.

– Det ger en möjlighet att bjuda in folk och att kunna interagera med verkligheten. Det blir som en ingång till verkligheten. Konsthallens personal kommer använda detta för att aktivera besökarna.

Även om man inte fysiskt aktiverar sig genom utställningen kan man ändå mentalt aktivera sig menar Luca. Han är dock nyfiken på att se vad som händer om besökarna faktiskt använder sig av konstverken.

– Med verket The Sun 24 Hours kan man vända på timglasen. Såklart kan man sätta igång tankebanorna utan att göra det men om man vrider på timglasen blir man mer aktiverad. Genom att leva sig in i verket kan man börja fördjupa sig i sina egna tankar.

Aktivering i konstverk fördjupar ens tankar menar Luca Frei.
Fotograf: Kajsa Centre

Malmö

Stiftelse avgörande för nytt konstmuseum

Behovet av nya lokaler för Malmö konstmuseum som idag finns på Malmöhus slott har diskuterats länge.
Fotograf: DRAGO PRVULOVIC / SCANPIX
Malmö
MALMÖ Som väntat gav kommunstyrelsen klartecken till att gå vidare med planerna på ett nytt konstmuseum.

I det beslut som togs av kommunstyrelsen under onsdagen ingår inte bara att två alternativ om var museet kan placeras någonstans ska utredas, ett centralt läge och ett utanför. Här finns också ett samarbete om finansiering med stiftelsen för Malmö konstmuseum.

– Nu går vi vidare med en avsiktsförklaring med stiftelsen för Malmö konstmuseum. Det är en dialog vi har haft under en längre tid. Vi upplever att stiftelsen idag är formerad på ett sådant sätt att den kan vara med och samla in pengar under ett par år för att kunna vara med och driva det här konstmuseet. fortsätter Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Malmö

42-åring gömde heroin under sängen

Heroin hittades under den misstänktes säng.
Fotograf: Polisen
Malmö
Malmö Polisens spanare tyckte att den 42-årige mannens uppträdande var avvikande. När de kontrollerade honom hittades narkotika i fickan.

Vid den efterföljande husrannsakan i mannens bostad på Rosengård hittades ytterligare narkotika, totalt 88,51 gram heroin. Nu ställs den 42-årige mannen inför rätta misstänkt för grovt narkotikabrott.

Gömt på olika ställen i lägenheten fann polisen heroin, bland annat under mannens säng. Polisen noterade också att lägenheten luktade kraftigt av klorin. Bland annat var toaletten nystädad, vilket gör att patrullen misstänkte att en person som också befann sig i bostaden spolat ner ytterligare narkotika.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

NannyPoppins

Fler tar hjälp av nanny - ökningen väntas fortsätta när RUT-avdraget tredubblas

NannyPoppins Det finns just nu ett stort intresse av att anlita en nanny. Barnvaktsföretaget NannyPoppins beskriver hur det finns ett stort intresse för att få hjälp med barnpassning och att det stora intresset förväntas växa när möjligheten att göra skatteavdrag för tjänsten utökas.

Det är en fantastisk förmån att vara förälder. Du får möjligheten att se ett barn växa upp och formas till en egen människa och utvecklas år för år. Men med det sagt så behöver föräldraskapet inte alltid vara enkelt - det är prövande att vara förälder. Du måste ha förmågan att prioritera mellan saker i livet, du aldrig hade velat prioritera mellan. Det gäller därför att göra de val och beslut som är bäst för familjen som helhet - även om det inte finns något facit över vad som är rätt beslut i alla situationer. Ett sätt att frigöra mer tid att göra de saker du vill och behöver göra som förälder är att ta in en nanny. En nanny som kan bidra till omsorgen av ditt barn och avlasta dig som förälder några timmar i veckan och på så sätt frigöra tid för att ni kan göra annat.

Nanny - möjliggör tid för karriär och socialt liv

Möjligheten att få hjälp av en nanny innebär att man skapar tid för annat som man tidigare inte haft tid att göra. Det kan handla om att arbeta de där extra timmarna på jobbet, kanske för att senare kunna göra anspråk på en chefstjänst eller annat roligt uppdrag man är intresserad av. Det kan också innebära att man får mer tid över till att träffa vänner, eller släkt.

Trygg barnvakt

En av NannyPoppins viktigaste fokusområden är trygghet. Det är viktigt att familjen känner sig trygg med att den barnflicka man anlitar är pålitlig och trygg i omsorgen av ens barn. Därför har NannyPoppins ett mycket seriöst rekryteringsförfarande där bara en ett fåtal av hundra sökanden får jobbet. Rekryteringsförfarandet innehåller flera olika djupintervjuer samt tester och ett krav är att personen innan den anställs som barnvakt, har erfarenhet av att passa barn. NannyPoppins kontrollerar även att personen inte förekommer i belastningsregistret, samt gör flertalet slagningar i offentliga register för att kontrollera att personen inte förekommer i övriga domstolstvister. Vill du läsa mer om NannyPoppins rekryteringsprocess av barnvakt.

Pedagogisk barnflicka

Det blir allt vanligare att föräldrar önskar en pedagogisk nanny. Det handlar givetvis inte om att mötet mellan barnvakt och barn ska bli en undervisningssituation, utan att de lekar och aktiviteter som nannyn gör med barnet har en pedagogisk baktanke i syfte att utveckla barnets förmåga att läsa, skriva, räkna och tala. Det går även att ägna en viss del av tiden med nanny till traditionell läxläsning, Skatteverket medger att 10 procent av barnpassningstillfället får ägnas åt detta givet att familjen i fråga vill ha fullt RUT-avdrag.

Handplockad nanny

NannyPoppins handplockar alltid en nanny till er familj. Det innebär att företaget lyssnar in era behov och förutsättningar och utifrån det sätter er i kontakt med en av bolagets nannys som stämmer in på era önskemål. Ni får träffa er nanny för ett första gratis möte och därefter ta ställning till om ni vill gå vidare. Det finns även andra aktörer som arbetar med barnpassning, en sådan är myNanny, läs mer om myNanny här och hitta en nanny.

Malmö

Arbetet med ny simhall fortsätter

Malmö
MALMÖ
PREMIUM

Planerna för en ny simhall i Malmö fortsätter. Kommunstyrelsen har gett klartecken till fritidsnämnden att ta fram underlag för, form, funktion, finansiering och tidsplan med mera för en ny simanläggning i Malmö.

Kommunstyrelsen godkände även fritidsnämndens utredning av det övergripande behovet av simanläggningar utifrån simundervisning, föreningslivets utveckling och arrangemang. När staden växer ökar behovet av bassänger för både simundervisning och simträning. Utredningen visar att det behövs en ny simhall i Malmö år 2023.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Malmö

19-åring anmäld för grov våldtäkt på flicka

Fotograf: Johan Nilsson/TT
Malmö
Malmö En 19-årig man anhölls natten till onsdagen för en våldtäkt på en flicka under 18 år.

Våldtäkten ska ha skett inomhus i Malmö. En 19-årig misstänkt greps i tisdags kväll, och anhölls natten till onsdagen för grov våldtäkt.

Offret ska vara en flicka mellan 15 och 18 år.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Malmö

Black lives matter: Demonstration i Malmö i kväll

Malmö
Malmö
PREMIUM

En antirasistisk demonstration planeras även i Malmö. Arrangören har ansökt om att få hålla den i kväll på Ribersborgsstranden.

Vi håller på att bereda ansökan. Vi ser över hur vi ska disponera vår personal och vi utgår från att man i demonstrationen tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om folksamlingar, säger Ewa-Gun Westford, presstalesperson på polisen i region Syd, till TT.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
NÄSTA ARTIKEL