Invånarna känner sig säkrare

Kävlinge/Staffanstorp Kävlingebor och Staffanstorpsbor upplever sig som allt tryggare. Det visar lokalpolisområdets senaste trygghetsmätning. Statistiken visar också att bostadsinbrotten i Kävlinge har minskat kraftigt.

Polisens årliga trygghetsundersökning visar att boende i polisområde Kävlinge, där Staffanstorp, Kävlinge, Lomma och Burlöv ingår, känner sig allt tryggare.
Det totala indexet för polisområde har förbättrats från 1,81 förra året till 1,66 i år.
Under delfrågorna utomhusstörningar har kategorierna folk som bråkar och slåss, kvinnor som antastas och ungdomsgäng som bråkar och slåss minskat ett helt indexsteg. Utsattheten för brott är fortsatt låg med ett index på 0,8 och tryggheten ute ensam sen kväll har ökat.

Kävlinge kommun har förbättrat sitt index från 1,68 till 1,59. Färre upplever problem i utomhusmiljön. Såväl oron för att utsättas för brott som själva utsattheten för brott minskar.
Få variabler har ökat. Oron för bostadsinbrott ligger kvar på index 3, trots att det faktiska antalet inbrott i kommunen har minskat stadigt och nu ligger på mycket låga nivåer.
Kommunpolisen i Kävlinge Michael Rydberg pekar på att bostadsinbrotten mer än halverats på bara två år.

År 2017 genomfördes 37 fullbordade bostadsinbrott under årets första nio månader. 2018 hade detta sjunkit till 23 stycken. Samma period i år var siffran 15 stycken.
Tittar man på antalet försök till lägenhets- och villainbrott, samt fullbordade lägenhets- och villainbrott har vi även här en halvering.
Från 46 stycken årets första nio månader 2017 till 24 stycken samma period i år.
– Så här långt ser det positivt ut, men vi går in i en jobbig period där grannsamverkansföreningarna sätts på prov, säger Michael Rydberg.

De mörkare månaderna från november till februari är typiska månader då tjuven passar på.
– Vi hade inget villainbrott i oktober, men nu har vi precis haft två fullbordade villainbrott i november, så totalt är det 17 inbrott i år, säger Michael Rydberg.
Han pekar på flera faktorer som kan ha påverkat: grannsamverkan, gränskontroller samt att man skyltar om märk-dna i kommunen.
Staffanstorps totalindex fortsätter att minska och hamnar i år på 1,75.

Fler och fler känner sig trygga ute sena kvällar och oron för bostadsinbrott minskar för första gången på fyra år. Även oron för att bli överfallen eller misshandlad i sitt område minskar och ligger nu på index 1 för kommunen totalt. Trafiken uppfattas som det största problemet.
Polisens trygghetsundersökning graderas mellan 0 och 6 där 0 betyder närmast obefintligt problem och 6 indikerar alarmerande påtagligt problem.
2 700 enkäter har skickats ut och svarsfrekvensen i år var 61,7 procent.

Dagens fråga

Längtar du till jul?

Loading ... Loading ...