Sköterska var drogad – första dagen på jobbet

MALMÖ En sjuksköterska i Malmö blev hemskickad från första arbetsdagen på jobbet efter att ha uppträtt påverkad – hen kunde knappt gå.
Nu får sköterskan sin legitimation indragen.

Det var under i april 2017 som sjuksköterskan anmäldes av sin dåvarande arbetsgivare, Region Skåne, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.
Under sin första arbetsdag hade arbetsgivaren misstänkt att sjuksköterskan var drogpåverkad efter att ha haft ett markant avvikande beteende.

Enligt anmälan uppvisade hen tydliga personlighetsförändringar där vederbörande inte var mottaglig för diskussioner och talade osammanhängande. Sjuksköterskan gick ostadigt i korridorerna och var tvungen att stötta sig mot väggarna – hen kunde knappt klara av att stå upprätt.
Ansvarig sjuksköterska bedömde att beteendet inte var patientsäkert och skickade hem sjuksköterskan.

Vid samtal med arbetsgivaren uppgav sjuksköterskan att hen inte kunde redogöra för vad som hade inträffat, men berättade att hen upplevde panikångest.
Sjuksköterskan testades sedan positivt för intag av bensodiazepiner. Kort därpå avslutade arbetsgivaren hennes anställning.

Den fortsatta utredningen visade att sjuksköterskan haft långvarig kontakt med psykiatrin och även varit inlagd för tvångsvård. Vid något tillfälle hade hen varit föremål för en brottsutredning.
Ivo gjorde sedermera en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som nu återkallar hens legitimation såsom sjuksköterska.

HSAN:s beslut grundar sig på nämnda händelse samt även på personens sjukdomstillstånd och diagnoser.

Dagens fråga

Har du tandvårdsförsäkring?

Loading ... Loading ...