SD satsar på välfärd och ett tryggare Malmö

MALMÖ En stor trygghetssatsning och mera pengar till skola, vård och omsorg jämfört med S- och L-förslaget ingår bland annat i den budget som Sverigedemokraterna presenterade på torsdagen.
Partiet vill också utreda möjligheten att Malmö stad köper in och river fastigheter som inte sköts och som genomsyras av kriminella verksamheter.

Precis som tidigare gör Sverigedemokraterna en egen budget. I år har den rubriken: Gör din plikt, kräv din rätt. Förmodligen kommer inget annat parti att rösta på den.
– Vi röstar först på vår egen budget. Går inte den igenom lägger vi ner våra röster. Vill någon annan ha stöd av oss måste de prata med SD först, förklarar oppositionsrådet Magnus Olsson (SD).
– I årets budgetbeslut har vi från oppositionen också möjlighet att få igenom två förslag var. Det ska bli spännande att se vad den möjligheten kommer att innebära för oss övriga partier som får majoritet om vi går ihop.
SD vill satsa 112 miljoner kronor på tryggheten genom en rad insatser, bland annat ordningsvakter, stärka arbetet mot livsmedelsfusk, trygghetssatsning i utsatta områden genom tillsyn, nattvandrare och övervakningskameror. Tryggheten ska också stärkas genom att permanenta satsningen Tryggare Malmö och förbättra samarbetet mellan socialtjänsten och polisen.
Vidare vill partiet satsa totalt 180 miljoner kronor på förskola, grundskola och gymnasie- och vuxenutbildningen. Det är 35 miljoner mer jämfört med styrets budgetförslag.
SD vill skära ner 16 miljoner kronor på SFI, Svenska för invandrare och istället satsa 15 miljoner på yrkes-SFI.

Ett stöd till Willy Brandt-professuren på tre miljoner ska slopas liksom fem miljoner till Rörelsernas museum och Räddningsarkivet.
Äldreomsorgen får 60 miljoner kronor mer jämfört med de förslag som S- och L-budgeten innehåller.
Malmö stad har 158 kommunikatörer. Dessa vill man minska i antal på samtliga förvaltningar men den största nerdragningen sker på stadskontoret med tio miljoner kronor.
Bidraget till kulturnämnden ska minskas med 57,3 miljoner kronor. Mindre anslag till kulturarrangemang, mötesplatser, kulturstöd och stabsavdelningarna. Romskt informations- och kunskapscenter ska avvecklas.
– Vi satsar på Malmös välfärd och ett tryggare Malmö. Vi fokuserar på kärnverksamheten och gör satsningar och prioriteringar som gynnar hårt arbetande och skötsamma Malmöbor.
För att effektivt komma åt de kriminella verksamheterna i staden vill SD undersöka möjligheten att kommunen kan köpa upp fastigheter inom områden som tagits över av kriminella. Därefter ska man riva byggnaderna och använda marken på ett bättre sätt.
– Det finns många oseriösa fastighetsägare som inte sköter sina hus. Det är också vanligt att de försörjer sig på kriminella verksamheter, konstaterar Magnus Olsson som tar Norra Grängesbergsgatan som exempel.
– Vi vill undersöka om kommunen har möjlighet att köpa upp fastigheterna. På så sätt kan vi både få bort den kriminella verksamheten och använda marken till annat. Här talar vi om industrifastigheter och inte bostadshus.

Dagens fråga

Har du bytt till vinterdäck än?

Loading ... Loading ...