Livia Holm.

Replik Andrén-Sandberg 3/11

Det är glädjande att läsa att Åke Andrén Sandberg omfamnar utvecklingen av den digitala vården och lyfter att vård på distans kan ge mer och bättre vård.

Att digital vård kunnat bedrivas nationellt har på kort tid medfört att svensk primärvård blivit mer tillgänglig, mer kostnadseffektiv och mer jämlik. Möjligheten till digital vård är idag ett naturligt alternativ för väldigt många i Sverige.
På KRY hjälper vi varje dag patienter över hela landet att få tillgång till trygg vård till en betydligt lägre samhällskostnad än om de hade uppsökt en fysisk vårdcentral.

Sandberg lyfter fram Ellegårds nyligen publicerade studie och i den framkommer det att de som söker digital vård är personer som överlag är i kontakt med vården i större utsträckning än andra. Studien visar därmed att en del tidigare antaganden är felaktiga, som exempelvis att användare av digitala vårdtjänster främst är “friska, lågkonsumenter av vård som söker utan något egentligt vårdbehov”. Studien visar alltså på att digital vård inte driver konsumtion hos individer som annars inte skulle söka vård. Det är ett resultat som även stöds av en annan studie som genomförts vid Jönköping Academy och presenterades av SKL för ca 1 månad sen som visar att individer gör informerade val om vårdnivå, inklusive egenvård och digital vård.

Frågan om den digitala vården avlastar den fysiska vården är komplex och behöver studeras vidare. Inte minst eftersom att vården på många håll har problem med långa köer.

Däremot vet vi att SKL uppskattar att digitala läkarbesök stod för 4,6 % av alla läkarbesök i Sverige under 2018, men bara 1,1 % av kostnaderna.
Samtidigt som branschen för digital vård har växt, har det totala antalet läkarbesök i Sverige inte ökat. Nyligen visade även socialstyrelsen att antalet besök på akuten minskat i region Stockholm och att en delförklaring sannolikt var att allt fler söker sig till den digitala vården.

Med de utmaningar svensk vård står inför i form av ett ökat vårdbehov och en åldrande befolkning, dålig tillgänglighet och bristande patientfokus behöver vården digitaliseras. Med digital vård kan vi öka tillgängligheten samtidigt som vi minskar kostnaderna i vården och låser upp resurser så att fler kan få den hjälp de behöver. Det är en positiv utveckling för Sverige och alla patienter.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.