Färre utsätts för brott i Region Syd

Årets trygghetsmätning i Region Syd visar att färre medborgare än någonsin förut utsätts för brott. 82,25 procent svarar att de inte utsatts alls, vilket är historiskt låga siffror, liksom 14 procent svarar att de utsatts för någon form av våld, stöld eller skadegörelse, Både våldsbrott och så kallade mängdbrott, som stöld och skadegörelse, minskar och har gjort det under ett tiotal år.
Mats Trulsson, som är ansvarig för trygghetsmätningarna i Region Syd, säger att den upplevda tryggheten har ökat något, till exempel om folk känner sig säkra när de är ute och går ensamma sent på kvällarna. Samtidigt känner sig folk mer otrygga än vad som är rimligt i förhållande till antalet brott som begås. En viss vaksamhet kan vara på sin plats. Att ensamma kvinnor är aktsamma på natten eller att unga män är medvetna om att de ligger i riskzonen för våldsbrott förhindrar kanske att de hamnar i knipa. Att folk ändå känner sig mer otrygga än vad som är befogat handlar förmodligen delvis om den politiska debattens fokus på lag och ordning, samt att media ofta skriver om de brott som faktiskt ökar, som skjutningar.
Att brottsligheten minskar och tryggheten ökar liksom förtroendet för polisen är såklart goda nyheter för medborgare och rättssäkerhet. Däremot är det bekymmersamt att färre anmäler brott till polisen. Det måste de fundera på orsaken till.

Dagens fråga

Är du rädd för att flyga?

Loading ... Loading ...