Inga nyanlända i husvagn

ESLÖV

SD-motionen om att kommunen ska utreda möjligheten att inkvartera nyanlända i husvagnar, enligt Staffanstorpsmodellen, fick nej i kommunstyrelsen. Där blev beslutet att föreslå att kommunfullmäktige ska avslå motionen. SD yrkade bifall och reserverade sig mot beslutet.
Johan Andersson (S), ordförande i kommunstyrelsen, menar att det finns flera skäl till att man inte ställer sig bakom husvagnsidén.
– Dels har vi upparbetat ett program för sociala lägenheter och vi vet att en bostad är ytterst viktig för att man ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
Det handlar också om att den här typen av boenden skulle kunna stå i konflikt med barnkonventionens krav. Johan Andersson menar också att det kan uppstå sanitära problem med den här typen av bostäder.
Catharina Malmborg (M) påpekar också att kommunen under den stora flyktingvågen 2015 visade att man kunde hantera boendefrågan.

Dagens fråga

Blir det något luciafirande i dag?

Loading ... Loading ...