Egentligen en positiv press på NFC

Nationellt Forensisk Centrum, NFC, ska under våren expandera och etableras på åtta nya ställen i Sverige. Samtidigt ska de också arbeta närmare polisens utredare. Det är en positiv utveckling som sannolikt kommer att leda till ett mer effektivt NFC.
Under senare år har den arbetsbelastningen blivit allt tyngre för NFC, vilket lett till oacceptabelt långa väntetider där man kan frukta att utredningar blivit lidande av fördröjningen. Efterfrågan på forensisk och teknisk analys har ökat kraftigt, inte minst på grund av behovet av bevisning kring sprängningarna vi tyvärr tampas med i Sverige. Men även generellt ökar användningen av och efterfrågan på teknisk bevisning, vilket i grunden är positivt och mer rättssäkert, inte minst på grund av att man hela tiden gör vetenskapliga framsteg inom fältet.
Men som NFC:s chef Helena Trolläng påpekar kan det finnas ett underskott i kompetens kring när teknisk analys behövs och vilken information man faktiskt kan få ut av det. Här kan det närmare samarbetet vara till stor hjälp för NFC: om man ökar kunskapen kring när forensisk analys behövs kan resurserna läggas där det är mest relevant och onödiga uppdrag kan sorteras bort. Pressen på NFC minskar och man kan ägna sig åt att komma ikapp och arbeta fram nya rutiner i med polisen för att undvika att de jobbar i onödan. Ett strömlinjeformat NFC som inte slösar bort sin tid på fel saker är mer effektivt och mer rättssäkert.

Dagens fråga

Längtar du till jul?

Loading ... Loading ...