Svaneskolan i Lund kan antingen samlokaliseras med Hedda Anderssongymnasiet eller flyttas till Parkskolan. Arkivbild

Placering av Svane beslutas i december

lund På kommunstyrelsens arbetsutskotts möte under måndagen gjordes en avstämning gällande Svaneskolans placering.
Två alternativ finns med i utredningen och beslutet om vilket det blir kommer att tas på kommunstyrelsens möte i december.

Under måndagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott var en av punkterna Svaneskolans placering.
De alternativ som politikerna tittar på är antingen att Svaneskolan samlokaliseras med Hedda Anderssongymnasiet. Då kommer Svaneskolan ingå i byggnationen av den nya gymnasieskolan, och Hedda kommer att behöva byggas i mindre omfattning. Eller att Svaneskolan ska placeras direkt på Parkskolan.
– På mötet gjordes en avstämning där tjänstemän presenterade de olika alternativen och rekommenderade en samlokalisering, berättar Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

Varför rekommenderas en samlokalisering?
– Det skulle bli svårare att flytta permanent. En samlokalisering är en lösning som blir mer pedagogiskt, tekniskt och ekonomiskt försvarbart.
– Det skulle vara märkligt att riva en fullt fungerande skola och bygga ett gymnasium, sedan bygga upp grundskolan på ett annat ställe. Det skulle vara ett märkligt sätt att hantera skattepengar. Sker en samlokalisering kan Parkskolan användas som lokaler för Katedralskolan och det ger fler vinster totalt sätt.

Beslutet om vilket alternativ som blir av kommer att tas på kommunstyrelsens möte den fjärde december.
– Det är viktigt och bra att beslutet tas så att lärare, barn och vårdnadshavare får besked om hur det blir.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Såg du matchen mellan Sverige och Rumänien?

Loading ... Loading ...