Hässleholm åter i Europas centrum

Hässleholm är sedan 2003 ett nav för diskussioner kring EU-frågor. Europaforum arrangeras regelbundet, där starka profiler kring Europasamarbetet kommer och föreläser och debatterar. Senast var det i maj, ett par veckor före valet till EU-parlamentet vilket skapade möjlighet till debatter inför valet.
Under måndagen och tisdagen äger nu ytterligare ett arrangemang rum kring dessa viktiga frågor. Det är glädjande att en kommun och delregion driver på, och det gör att många aktörer i området är extra duktiga på att söka EU-projekt och skaffa sig kontakter i Europa. Det är dessutom fler arrangörer inblandade, som Region Skåne och grannregionerna, vilket är extra positivt.
Under tisdagen äger ett särskilt intressant möte rum, en projektträff för att informera om EU-projekt och hur man kan förmedla resultat från projekten och hur projektresultaten kan leva vidare inom den ordinarie verksamheten. Det finns alldeles för många avslutade projekt som måhända var lyckade när de utfördes, men som sedan försvinner i tomma intet. Det är knappast projektens fel, men det verkar saknas samarbeten med den ordinarie verksamheten som kan innebära att projektresultaten kan tas tillvara på bästa sätt.
Ekbackeskolan i Osby är ett lyckat exempel och har bland annat utsett en skolambassadör för EU. Men politiker och andra beslutsfattare måste signalera att detta är viktigt och att ytterligare samarbeten behövs.

Dagens fråga

Är du rädd för att flyga?

Loading ... Loading ...