Svårt hitta central parkering

STAFFANSTORP. Det råder stor brist på parkeringar i själva centrum i Staffanstorp, framför allt vid de olika butikerna som ligger vid Torget.
Det skriver en Staffanstorpsbo i ett medborgarförslag som lämnats in till kommunen.
Förslagsställaren menar att bristen på centrala parkeringar gör att många kunder måste köra runt och leta efter en plats. Då väljer de ofta att handla på annat ställe och affärerna i centrum går miste om kunder. På sikt kan det innebära att handeln utarmas och centrumaffärerna lägger ned. Enligt förslaget borde parkering vid Torget begränsas till entimmesparkeringar så att rotationen ökar. Parkeringsvakterna syns sällan till, men har en viktig uppgift att fylla, menar förslagsställaren också.
Hans förslag till parkeringstider vid rådhuset är en timme, längs Storgatan 30 minuter samt max två timmar vid Valhallavägen.
– Parkeringsfrågan är en viktig del av ett positivt företagsklimat, skriver Staffanstorpsbon som vill att kommunen vidtar lämpliga åtgärder för att förbättra parkeringen i centrum.

Dagens fråga

Längtar du till jul?

Loading ... Loading ...