Industrin vill ha hjälp bli fossilfri

Fossilfritt Sverige lämnade nyligen över 27 konkreta förslag från tunga industribranscher, förslag som arbetats fram av dem själva som ett led i arbetet med att utveckla färdplaner för respektive bransch. Mycket kan branscherna göra själva, men ofta krävs politiska beslut för att komma vidare. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige som har sammanställt förslagen till regeringen.
Om Sverige ska klara klimatmålet att bli fossilfritt till 2045 behöver alla samhällssektorer sätta ryggarna ihop. Därför är det mycket positivt att tretton industribranscher nu driver regeringen framför sig. Ett av de viktigaste kraven är att snabba upp och effektivisera tillståndsprocesser. Det ska inte behöva ta tio år att få klart alla tillstånd.
Ett annat förslag är att olika trafikslag ska samverka bättre för att flytta över godstransporter till järnväg och sjöfart. Inte minst bör man undvika ökade ban- och farledsavgifter för att styra över trafik till dessa trafikslag. Att ta ut samma skatt för drivmedel och transporter i hela landet är inte optimalt, i stället bör skatten variera beroende på var och när man kör och med vilken sorts fordon.
Hittills har definitionen av vad avfall är omöjliggjort för byggindustrin att återanvända till exempel gammal betong och asfalt. I stället har man fått transportera bort det gamla och sedan köra nytt material i andra transporter. Att det är ohållbart borde minsta barn begripa och det är bra att regeringen får detta krav på förändring.
Det är nödvändigt att Fossilfritt Sverige finns för att driva på industrin och politiken. Det känns ändå som att det går alltför långsamt, vilket kanske inte är så konstigt när flera partier bara anslutit sig till klimatmålet som en läpparnas bekännelse. Diskussioner om brott, straff och invandring löser knappast planetens värsta kris. Vi är ändå sent på det trots att Sverige sannolikt skulle bli det första fossilfria välfärdslandet i världen.

Dagens fråga

Längtar du till jul?

Loading ... Loading ...