Äldre halkar efter i lönesättningen

Är det rimligt att unga lärare ökar sin lön snabbare än äldre lärare? Lärarnas Riksförbund har gjort en undersökning och där visar resultatet att få tycker det är en bra situation, även de yngre tycker så. Som arbetsmarknaden för lärare ser ut premieras rörlighet. Efterfrågan på lärare är hög och varje gång du byter jobb kan du få upp lönen lite till. Därför kan det lätt bli så att yngre lärare kan ha högre lön än äldre lärare som stannat på samma arbetsplats under lång tid.
Samma sak sker inom vården, där framför allt sjuksköterskor kan höja sin lön genom att byta arbetsgivare, antingen till en annan region eller till en privat vårdgivare. För några decennier sedan fanns fastställda lönetrappor för både sjuksköterskor och lärare och det vara förutsägbart hur lönen skulle utvecklas under arbetslivet. Sedan infördes individuell lönesättning och privata aktörer kom efterhand in i både skolvärlden och sjukvårdssektorn. Plötsligt hade samhällssektorer som hanterats mer eller mindre planekonomiskt blivit konkurrensutsatta, vilket ännu verkar ovant för vissa.
Det är bra att lönesättningen blivit mer individuell, ett av problemen är snarare att detta instrument används för lite eftersom det är svårt för cheferna att sätta löner som i vissas ögon framstår som orättvisa. Det är också bra att det finns fler arbetsgivare att välja bland, att man inte är livegen hos en enda arbetsgivare som ofta var fallet tidigare. Att lönepolitiken nu upplevs som orättvis är snarare ett tecken på att lärare och sjuksköterskor upplever att de arbetar i stabila och enhetliga branscher där lönerna borde vara mer lika.
Kanske behövs bättre utbildning i hur man höjer sin lön och att det är bra att byta arbetsgivare då och då i ett modernt samhälle. Inte minst behöver lönesättarna stöd för att verkligen göra lönesättningen individuell. Troligen kommer detta fenomen att växa bort med tiden, eftersom det är naturligt för dagens unga människor att byta arbetsplats och att kräva sin rätt i form av en rimlig lön.

Dagens fråga

Längtar du till jul?

Loading ... Loading ...