Förmodligen underbetald. Foto: TT

Dåliga ursäkter

Nyutexaminerade kvinnor får lägre lön för samma arbete inom de största akademiska yrkena under SACO-paraplyet, även när de kommer direkt från akademin. Det trots att de presterar bättre under studierna och tar fler poäng, enligt Statistiska centralbyrån. För ekonomer är skillnaden särskilt stor: män tjänar 7000 kronor mer i månaden. Man undrar vilken magi manliga ekonomer har bemästrat som gör att de förtjänar så mycket mer. Det är tydligen inget som går att lära ut till kvinnor.
Sara Andersson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten menar att nivåskillnaderna delvis beror på diskriminering, men också på att kvinnor och män väljer att jobba i olika branscher och att kvinnor förväntas jobba mer deltid.
Man kan inte sätta lön genom att gissa hur en anställd eventuellt kommer att bete sig i framtiden. Det finns många kvinnor som vill satsa på jobbet och inte barnafödande. Det finns män som kommer att arbeta deltid av personliga skäl. Dessa får inte reducerad ingångslön till för att de kanske senare kommer att göra ett okonventionellt val.
Att kvinnor väljer att jobba i verksamheter där lönen är lägre, till exempel statlig eller ideell sektor kan man acceptera som förklaring – så länge man inte börjar fundera på varför det ska vara värt mindre att jobba i de sektorerna. Man kan anta att man sätter minst lika mycket värde på att mormor har det bra på ålderdomshemmet som att någon är bra på att laga dina rör. Ändå vill vi bara betala en av dessa yrkesgrupper en anständig lön.
Lägre löner för nyutexaminerade kvinnor skickar det primitivt sexistiska budskapet att män på något abstrakt sätt skulle vara ”bättre” och en typ av anställd som förtjänar högre lön för sitt arbete per automatik. Det måste vara ett hot mot effektivitet och lönsamhet att tänka så. Kvinnor pluggar längre och borde därför om något ha högre ingångslön, inte lägre. Arbetsmarknaden avslöjar en djup sexism genom de här siffrorna.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Längtar du till jul?

Loading ... Loading ...