En ung mottagare väntar på sin transplantation. Foto: TT

Gör det givet att ge

Kristdemokraterna vill att Sverige ska gå över till ett så kallat ”opt out”-system för organdonation. Med den modellen förutsätts att man vill donera om man inte aktivt avanmält sig. Det leder till att antalet potentiella donatorer ökar kraftigt. I Sverige är det bara 1.7 miljoner som är anmälda till donationsregistret. Många fler svarar att de skulle kunna tänka sig att donera, så sannolikt handlar det om att de inte kommer till skott och anmäler sig. Liv förloras förmodligen på grund av att folk inte fyller i ett formulär. Det är enormt sorgligt. En förändring vore därför en medmänsklig förbättring.
Ett nytt system vore bra även av hänsyn till de efterlevande: i nuläget är reglerna otydliga och det kan skapa förvirring för vårdpersonal och anhöriga. Att försöka tolka in vad en avliden familjemedlem tyckte om donation är svårt och tungt. Att donation förutsätts löser det problemet.
Flera länder i Europa har opt out-system som fungerar bra, så det finns förebilder för Sverige att lära sig av. Skillnaderna mellan hur stor del av befolkningen som står som donatorer i opt in-länder som Sverige och Tyskland jämfört med opt out-länder som Österrike, Spanien och Belgien är slående. Spanien är det land i världen som har flest organdonatorer per miljon invånare. Landets opt out-system har varit mycket framgångsrikt.
För att ge tveksamma en god chans att säga nej till donation krävs en omfattande informationsinsats vid ett systemskifte, på ett flertal språk. Ingen ska behöva uppleva att en anhörigs organ används i strid med tro eller övertygelse.
Kristdemokraternas partiledning har sagt ja, så det är nu upp till ombuden på partiets riksting om några veckor om de går på partiledningens linje. Förhoppningsvis går de samma väg som Centerpartiet och Vänsterpartiet, som sagt ja till liknande förslag. Även liberalerna lutar ditåt. Det är välkommet med ett medmänskligt förslag från KD bland alla ”hårda tag”.

Dagens fråga

Är du rädd för att flyga?

Loading ... Loading ...