Jerzy Sarnecki. Foto: TT

Ett våldsamt fåtal

Unga män misstänkts i allt högre grad för mord, dråp och dödlig misshandel, både i antal och som andel av det totala antal som misstänkta de brotten. Ökningen gäller män mellan 15-20 år. Professorn i kriminologi Jerzy Sarnecki menar att det har uppstått en subkultur där en liten grupp yngre gängkriminella löser konflikter med allt grövre våld. Enligt Sarnecki rör det sig om unga män som lever långt utanför samhället och därför har våldet som enda kapital. Under de omständigheterna blir det svårt att motivera dem att sluta.
Att det rör sig om en liten grupp individer är en fördel eftersom problemet ännu inte blivit överstigligt stort. Samtidigt är det mycket skada som åstadkommes av denna lilla grupp som tär oproportionerligt mycket på samhällets resurser.
Storstäderna lyckas enligt en färsk studie olika bra med att hantera problemet. Malmö lyckas just nu sämst: mellan 2015-2018 klarades runt vart tionde mord med vapen i gängmiljö upp. Men enligt polisen finns det skäl till att man lyckas sämre än Göteborg och Stockholm: fram till 2014 hade man hjälp av ”Operation Alfred”, en större nationell insats.
I Göteborg har det fungerat att ”plocka bort” de tyngst kriminella individerna. I Malmö går det inte lika lätt bland annat för att det finns dem som tar ”kontrakt” på mord. Det finns alltså ibland ingen koppling mellan offer och gärningsman. Malmöpolisen hänvisar också till strukturella förändringar som gjort att man fått minskade resurser. Det kommer inte att hålla: allmänhetens tolerans för att uppklarningsprocenten sjunker på grund av resursbrist kommer att vara låg. Man kan anta att polisen delar allmänhetens frustration över utvecklingen.
Om det grova våldet sprider sig utanför den snäva krets där det nu håller sig riskerar polisen att behöva stå handfallen. Om nationellt koordinerade insatser fungerade bra tidigare så kan man fråga sig varför inte en ny Operation Alfred dragits igång.

Dagens fråga

Är du rädd för att flyga?

Loading ... Loading ...