Män och kvinnor röstar allt mer olika

Opinion

Sverigedemokraterna är nästan lika stora som Socialdemokraterna och andra största parti i en ny Sifoundersökning.

Fortsätter de locka väljare från både S och M kan de inom en snar framtid bli störst.
Jimmie Åkesson lär börja rikta siktet mot statsministerposten.

En annan trend som bekräftas är att polariseringen mellan könen blir allt större: äldre och yngre, män och kvinnor röstar helt olika om man ska tro Sifo.
Även mätningar under valrörelsen bekräftade samma rörelser, så förmodligen kan man göra det.

Bland män är SD största parti med god marginal med 28.5 procent. Bland kvinnor är det helt annorlunda, särskilt i väljargruppen kvinnor mellan 18-29, där SD bara har 6.5 procents väljarstöd. Kvinnor röstar istället på Vänsterpartiet och Centerpartiet. Det beror dels på att svenska kvinnor generellt röstar vänster i högre utsträckning, men också på att kvinnor är mer sympatiskt inställda till invandring.

Det räcker inte med att placera män och kvinnor på höger-vänsterskalan för att förstå skillnaden: även på den så kallade GAL-TAN skalan är skillnaden stor. Män lockas av de värderingar som ryms inom TAN: traditionell, auktoritär och nationalistisk medan kvinnor hamnar inne på grön-alternativ-liberal-delen av kvadraten. Män och kvinnor vill se helt olika samhällen, särskilt de yngre. I framtiden kan vi alltså få ett politiskt landskap där skillnaden är större mellan könen än mellan klass, ålder och utbildning.

Dagens fråga

Känner du dig otrygg i Malmö efter den senaste tidens våldsdåd?

Loading ... Loading ...