Foto: TT

Anställd slog brukare i huvudet med bildörr

höör Ett vårdboende i Höörs kommun uppger att en av deras anställda slagit en bildörr i huvudet på en brukare – två gånger.

Boendet har gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsotg, Ivo, om händelsen.
Där framgår det att det var i september som den anställda ska ha bett en brukare att flytta på sig. När denne vägrade slog den anställda en bildörr i huvudet på brukaren, och det ska ha skett två gånger.

Brukaren blev öm i huvudet och kände rädsla, enligt anmälan.
Men det stannar inte vid det. Den anställda ska ha agerat olämpligt mot ytterligare en brukare.
– Det kom även fram att samma personal även har brottat ner en brukare i sängen då denne var verbalt aggressiv och utåtagerande, står det i anmälan.
Denna brukare kände ökad oro och ångest.

Vårdboendet har kallat den anställda till samtal, och denne ska då ha medgett misshandel. Därför har även en polisanmälan gjorts. Även facket är informerat.
Nästa steg blir utredning om disciplinära åtgärder. Boendet överväger uppsägning.

Dagens fråga

Längtar du till jul?

Loading ... Loading ...