Arbetsmiljöarbetet behöver ske förebyggande och systematiskt så inte stressen hinner slå till. Foto: TT

God arbetsmiljö lönar sig

När vi denna vecka uppmärksammar den Europeiska arbetsmiljöveckan blir jag påmind om alla de gånger jag träffat arbetsgivare som ser arbetsmiljöarbetet som något besvärligt och kostsamt. Vid varje tillfälle har jag berättat för dem att det egentligen inte är så svårt och faktiskt är något som bidrar till företagets produktivitet och ger klirr i kassan.
Så sent som i förra veckan åt jag lunch med en småföretagare i Malmö och då började vi prata om arbetsmiljö som han tyckte var ett svårt område att ta sig an på ett bra sätt. Självklart ville han att de anställda skulle trivas men att börja arbeta systematiskt med arbetsmiljön skulle kosta en massa pengar och ta resurser från det ”riktiga” arbetet.
Jag förklarade för honom att han inte ska se arbetsmiljöarbetet som en kostnad, tvärtom. Forskning visar nämligen att produktionsbortfallet för en anställd som upplever arbetsmiljöproblem är 30-40 procent per arbetad timme vilket motsvarar 12-16 timmars bortfall i veckan – per person. Där kan vi snacka om kostnader!

Omsättning av personal är också extremt dyrt och det är självklart att det är ekonomiskt lönsamt att behålla den personal man har och inte förlora dem till sjukskrivningar eller andra arbetsgivare, inte minst i dessa tider då vi står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Att investera i sin personal är verkligen att investera i sitt företag!
Vidare ska han inte tro att de anställdas tystnad är ett mått på hur bra arbetsmiljön är. Rimligen borde arbetsmiljöombudet reagerat om det fanns allvarliga brister men så långt ska det aldrig behöva gå.
Tyvärr är det alltför många tjänstemän som håller stress och press inom sig och inte påtalar problemen innan det är för sent – och därför är det alltid bättre att arbeta förebyggande och systematiskt.

Utöver detta pekade jag på ytterligare fem vinster med att investera i personalens arbetsmiljö:
1. Bättre fysisk hälsa. Genom att förbättra den fysiska arbetsmiljön, exempelvis se över buller, ljus och ergonomi minskar risken för ryggproblem, värk, hjärt-kärlsjukdomar etc.
2. Bättre psykisk hälsa. En sund organisation med ett gott socialt klimat, där vi agerar schyst gentemot varandra, där det finns balans och man jobbar med jämställdhet och personlig utveckling, minskar riskerna för sömnstörningar, nedstämdhet, depression och ångestproblematik.
3. Ökat engagemang. De anställdas engagemang i företaget eller organisationen ökar.
4. Bättre intryck. Den som mår bra och trivs med sitt jobb utstrålar också detta, vilket kunder och potentiella kunder märker.
5. Färre olyckor. Den som är extremt stressad och trött har ett försämrat omdöme och svårare att koncentrera sig, vilket kan leda till fler misstag och olyckor. Tvärtom gäller också: Vid en god arbetsmiljö är tillbuden färre.

Dagens fråga

Kan du prata fler språk än svenska?

  • Ja (81%, 635 Röster)
  • Nej (19%, 152 Röster)

Antal röster: 787

Loading ... Loading ...