Den bästa sortens jämställdhet på export

Fredspristagaren Doktor Denis Mukwege promoverades till filosofie hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin fredagen 18/10.
I dr Mukweges Sverigeprogram ingick besök på neonatalavdelningar. På Östra Sjukhuset i Göteborg tittade han på en svensk modell för vård av för tidigt födda med fokus på pappans närvaro och hur de riktigt små barnen spontant skapar band med sina pappor när de deltar med hud-mot-hudkontakt på lika villkor. I ett reportage i Dagens Nyheter glädjer sig Denis Mukwege åt den uppenbara fördelen med att ha en engagerad pappa som del i behandlingen av de tidigt födda. Han menade att han skulle ta de erfarenheterna med sig tillbaka till Panzisjukhuset, där man tidigare hade haft på förslag att låta pappor vara med vid födseln, men bestämt sig för att inte göra så, eftersom det bröt mot traditionen. Kanske kan han sälja in idén om han kan visa att den har fördelar för barnens hälsa.
Tursamt nog har Sverige kunnat göra en del för att stötta Panzisjukhuset, inte bara ekonomiskt utan också med läkarvård och kunskaper. Tänk om man från svenskt håll kan skicka med något så värdefullt som jämställt föräldraskap. Krigshärjade länder som Kongo, där kvinnor och barn våldtas och skymfas i förfärande stora antal, behöver jämställdheten för att få till en hålbar politisk och ekonomisk stabilitet. Aktiva fäder och jämställt föräldraskap är de viktigaste byggstenarna för ett jämställt samhälle.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Det är världshejardagen. Kommer du heja på tio personer du inte känner i dag?

Loading ... Loading ...