KBV 003 Amfitrite är på väg till positionen för utsläppet. Foto: Kustbevakningen

Oljeutsläpp i Östersjön utanför Ystad

På fredagsmorgonen upptäcktes ett oljeutsläpp i havet sydost om Ystad. Utsläppet, som består av olja av en tjockare typ, bedöms som möjligt att bekämpa.

Utsläppet består av mineralolja på en position cirka tio nautiska mil sydost om Ystad, på svenskt territorialhav. Oljan upptäcktes av ett tyskt övervakningsflyg inom ramen för ett samarbete om havsövervakning från luften.

– Vi är på väg dit med två fartyg som har förmåga att plocka upp oljan ur vattnet. När vi väl är på plats kan vi säga mer om vad det är för olja och om den går att ta upp. Vi har sett oljan från luften, men vi vet inte med säkerhet förrän vi är på plats, säger Mattias Lindholm, presstalesperson på Kustbevakningen.

Kustbevakningens fartyg KBV 003 från Karlskrona och KBV 048 från Malmö beräknas vara framme vid utsläppet klockan 17 för att påbörja upptagning.

Oljan har för närvarande har en utbredning på 3 000 x 100 meter, och beräknas som mest omfatta cirka 9 000 liter. Oljebältet är ännu kompakt. Enligt Kustbevakningens beräkningar kommer utsläppet att nå land under lördagskvällen.

– Men nuvarande vind och strömmar i havet är prognosen att olja kan slå på land imorgon kväll. Kan vi plocka upp den här typen av olja så kommer vi ta upp så mycket vi kan, men det är oundvikligt att olja kommer upp på land,  säger Mattias Lindholm.

– Det här är en mellanstor händelse, men man får inte släppa ut olja och därför är det viktigt. Det finns gifter och kemikalier som påverkar havet, växter och djurlivet, säger Mattias Lindholm.

Eftersom det inte är häckningstid för fåglar eller badsäsong är de potentiella skadorna mer begränsade. Kustbevakningen uppmanar ändå till försiktighet.

– Ser man olja på en strand ska man undvika att ha hudkontakt, säger Mattias Lindholm.

Källan till utsläppet är ännu okänd, men sannolikt är det ett fartyg som är orsak till utsläppet. Kustbevakningen har tillsatt en utredning då det kan röra sig om ett brott.

Dagens fråga

Kommer du att äta någon semla i dag?

Loading ... Loading ...