Partitur, installation 2017.
Ingen utväg, installation 2002
3. Ur serien Det gamla och det nya, 2010
4. Världens rötter, 2016

Både kusligt och magiskt

KONST
Carlos Garaicoa … en gränslös verklighet som evighetens trädgårdar
Lund konsthall/Skissernas museum
Till och med 2 februari 2020

Konst/recension

Den kubanske konstnären Carlos Garaicoa är ett hett namn på den internationella konstscenen men på våra breddgrader har han blivit föga uppmärksammad. Desto mer välkommet att Lunds konsthall och Skissernas Museum nu (för första gången på 20 år) gått samman för att kunna ägna hans politiskt insiktsfulla och estetiskt välformulerade konstnärskap sin odelade uppmärksamhet.

Garaicoa är född på Kuba. Han växte upp under Castro-regimens diktatur, som å ena sidan präglades av spartansk återhållsamhet och å den andra av utopiska drömmar om en annan verklighet gestaltad i bland annat arkitektur. Men han fick även uppleva den ekonomiska kris som lade utopierna i ruiner.
Garaicoa lämnade Kuba på 1990-talet och slog sig ner i Madrid. Han har dock behållit en ateljé i Havanna och de skeenden som med diktatoriska förtecken formade Kuba under Castros tid – 1959-2008- tjänar som en fond till hela hans vittförgrenade konstnärskap.
Den nu 52-årige konstnären är poet och musiker, fotograf, installatör, grafiker, målare, arkitekt – om än bara på ritbordet. Med alla till buds stående medel kretsar hans konst runt det urbana landskapets skönhet och motsättningar. Utopi ställs mot verklighet i ständigt föränderliga skepnader.

Det första som möter i Lunds konsthall är installationen Partitur från 2017. Runt ett podium står ett antal notställ i en halvcirkel. Musikerna är videoupptagningar av gatumusikanter – en del av stadens ansikte. Runt hörnet väntar den arkitektoniska installationen Ingen väg ut. Ett luftigt komplex skapat av ståltråd och rispapperslampor. Ljust och estetiskt tilltalande, men likväl ett fängelse utan vägar vare sig in eller ut. En diktatur?
Motivet går delvis igen på Skissernas museum. I installationen Campus eller Kunskapens Babel har Garaicoa skapat ett fiktivt universitetsområde där inte bara arkitekturen utan även läroplanen är utmejslad in i minsta detalj. Det från början fria och tillgängliga mynnar ut i ett skrämmande hjärntvättsprogram som åter leder tankarna till diktaturer och diktaturers utopiska drömmar om evighetens (muromgärdade) trädgårdar.

Tillbaka i Konsthallen fortsätter Garaicoa sina synliggöranden av de återkommande kollisionerna mellan dröm och verklighet. Han har fotograferat gamla förfallna och halvt rivna hus från kolonialtiden och över dem lagt ett genomskinligt raster av ritningar till modern arkitektur.
I en serie verk kallad Det gamla och det nya har han med gamla franska gravyrer som grund byggt upp utsökta minimodeller av gamla hus som hotas av odefinierbara svarta former.

Den ekonomiska krisen satte krokben för de Castros utopiska planer. Den ouppnåeliga drömmen symboliseras av verket Rädda kassaskåpet – en miniatyrkopia i rent guld av den Europeiska centralbankens huvudbyggnad. Oåtkomligt kapital krossar utopier och det gör även diktaturer.
På Skissernas museum återfinns serien Kronjuvelerna, en serie perfekta små modeller gjutna i rent silver av byggnader som står som symboler för maktfullkomlighet, däribland Pentagon i USA, KGB-högkvarteret i Moskva, Guantanamo och det kubanska inrikesministeriet.

På en vägg i Skissernas museum har Garaicoa skapat en fiktiv skyline av fantasifulla arkitekturmodeller uppbyggda av linjer, vinkelhakar och andra arkitekthjälpmedel. För varje modern storstad handlar det om att överträffa alla andra med hisnande stadssiluetter.
Att konkurrensen är bokstavligt knivskarp illustreras i Konsthallen av verket Världens rötter där rotsystemet består av skyskrapesiluetter som ger näring åt knivar, dolkar, köttyxor med mera som växer upp ur dem – en kuslig bild av den värld vi lever i.

verklighet. Drömmar, tillkortakommanden och frustrationer. Det är en på samma gång magisk och kuslig värld som möter i Konsthallens respektive Skissernas Museums välplanerade och illustrativa presentation av ett snart sagt oförglömligt konstnärskap.

KONST
Carlos Garaicoa … en gränslös verklighet som evighetens trädgårdar
Lund konsthall/Skissernas museum
Till och med 2 februari 2020