Kritik mot arbetsmiljö

Furulund

Arbetsmiljöverket gjorde i september inspektion på en servicebostad inom LSS i Furulund.
Av inspektionsrapporten framgår brister. Rutiner saknas för att erbjuda nattarbetande arbetstagare medicinsk kontroll. Periodisk läkarundersökning ska erbjudas vart sjätte år, förutom om arbetstagaren har fyllt 50 år då det måste erbjudas vart tredje år. Innan nattarbete påbörjas måste läkarkontroll erbjudas.
Det framgår också verksamheten inte regelbundet informerar personalen om hur de ska förebygga belastningsskador.
Då verksamheten ska utökas måste ansvariga ta fram riskbedömningar och handlingsplan för störningar under byggtiden.

Dagens fråga

Klarar Malmö FF att slå Wolfsburg på hemmaplan?

Loading ... Loading ...