Tärningen är tillbakakastad

Skolverket drar tillbaka sitt obegripliga förslag om att tidig historia inte ska finnas i grundskolans läroplan och konstaterar att det fanns dåligt stöd för förslaget, vilket är en praktfull underdrift.
Eller som det står i Havamal: Mång ögonkast får, den som intet förstår och sitter med kloka tillsammans.

Skolverket konstaterar ledset att problemet kvarstår: historieämnet behöver fler timmar för att allt ska hinnas med. Så är det säkert. Men det är en annan tankenöt att fråga sig hur man ska hinna med allt än att fundera över om man ska strunta i att lära skolbarn var de kommer ifrån.

Hade Skolverket från början bett om feedback på hur man löser tidsbristen istället för på ett förslag som framstod som dumt och bildningsfientligt hade man kunnat spara tid. Inte bara historielärare, utan även andra ämneslärare, har säkert intressanta förslag på hur undervisningen i kärnämnen kan läggas upp mer tidseffektivt.

Fokus har hamnat på antiken eftersom den är så viktig för att kunna följa resten av historieundervisningen och för att förstå vår egen tid, men det hade givetvis varit lika olyckligt att ta bort vår egen tidiga historia, som formade vårt samhälle och vår världsbild som nordbor.

En positiv bieffekt av åsiktsstormen är att folk blir påminda om att det lönar sig att protestera – högljutt. Man kan som vi ser här göra riktig skillnad.

Dagens fråga

Tar sig Sverige till EM i fotboll?

  • Ja (61%, 262 Röster)
  • Nej (39%, 170 Röster)

Antal röster: 432

Loading ... Loading ...