Vår stad har stora möjligheter men det är nu vi måste agera mot kriminaliteten, skriver Magnus Olsson, SD.

Malmö kan göra mer mot brott

I Malmö har i år hittills tre personer blivit dödade och 12 personer blivit skadade i samband med skjutningar och sprängningar. Den styrande majoriteten menar att det var värre förra året och därmed går utvecklingen i rätt riktning. Detta trots att Malmö en av Nordens farligaste städer. Socialdemokraterna kan inte friskriva sig eller skylla ifrån sig ansvaret efter 25 års maktinnehav.

Visst är det polisen som bär ansvaret för att upprätthålla tryggheten i Malmö. Men våldshandlingarna i Malmö har sin rot i den svarta ekonomin. Den illegala informella sektorn har fått breda ut sig i Malmö under en lång tid. Enligt Brottsförebyggande rådet är den informella ekonomin synligast i Malmö, jämfört med de två andra storstäderna, Stockholm och Göteborg.

Socialdemokraterna har gjort alltför lite, alltför sent för att motverka den svarta ekonomin. Förra året gjordes en satsning på ett samordnat tillsynsarbete för att motverka den illegala ekonomin. Satsningen 2018 var på 10,9 miljoner kr. Den svarta ekonomin i Malmö omsätter miljarder.

Ett annat exempel på att det görs alltför lite för att motverka den svarta ekonomin är att det finns endast två personer på Malmö stads miljöförvaltning som arbetar med livsmedelsfusk. Dessa två personalresurser lyckades under 2018 identifiera 100 oregistrerade livsmedelsanläggningar. Gemensamma tillsynsprojekt har genomförts tillsammans med danska livsmedelskontrollen och misstänkt fusk har utretts på flera större livsmedelsgrossister i Malmö. Trots att miljöförvaltningen har gjort mycket med dessa två personalresurser är det långt ifrån de resurser som egentligen behövs.

Sverigedemokraterna menar att läget är akut. Skjutningar och sprängningar har blivit normaliserade och de kriminella nätverken bakom dessa illdåd är finansierade av den informella ekonomin. Det är nu Malmö stad måste satsa mer resurser på att få den svarta ekonomin att krympa.

Sverigedemokraterna vill både se stora satsningar för att motverka den svarta ekonomin men även se ett stärkt arbete från kommunens sida, mot drogmissbruk. Vi vill avsluta det utegångsförbud som råder för hederliga människor i Malmös särskilt utsatta områden, genom att ha kommunala ordningsvakter som genom sin närvaro ökar känslan av trygghet, så fler människor vågar röra sig i dessa områden.

Vår stad har stora möjligheter men det är nu vi måste agera mot kriminaliteten och det måste vara kraftfulla välfinansierade åtgärder. Kommunen måste ta på sig ett större ansvar och använda de verktyg som finns tillgängliga för att göra det mindre lönsamt att vara kriminell i Malmö.

Dagens fråga

Tar sig Sverige till EM i fotboll?

  • Ja (61%, 262 Röster)
  • Nej (39%, 170 Röster)

Antal röster: 432

Loading ... Loading ...