De förändrade stödsystemen påverkar arrendepriserna, menar Caroline Weibull-Göransson på Hushållningssällskapet Juridik. Foto: Jakob Hydén

Så tänker du inför nya arrendet

På landet Med markpriser som ökat sedan mitten av 90-talet har även arrendepriserna stigit. Nu skönjas dock en avmattning i södra Sverige. På Landet har pratat med Caroline Weibull-Göransson på Hushållningssällskapet Juridik om varför och vad man bör tänka på när man tecknar nya avtal.

Tips inför nytt arrendeavtal
Se till att ha skriftliga avtal där en summa pengar anges.
Ett avtal ska vara ett samarbete. Tänk långsiktigt och se till att risken vägs av mellan båda parter.
Är du osäker på någon del av kontraktskrivningen?
Ta professionell hjälp.

Priserna på mark i Sverige har generellt gått upp sedan inträdet i EU. Mest i södra Sverige där de bästa jordbruksmarkerna finns. När EU nu vill ändra det och jämna ut stödrätterna över hela landet drabbar det markpriserna negativt i söder och positivt i norr. En trend som troligtvis fortsätter när EU lägger ny budget för 2021-2027.

– De vill satsa mer på försvar, forskning och innovation och mindre på jordbruk. Så tyvärr kan det bli så att stöden blir mindre. Och tittar man från regeringen så har det talats om att stöden inte ska beräknas per areal utan man vill ha ett mer marknadsorienterat jordbruk. Stöden har ju varit otroligt viktiga för våra bönder. Kanske särskilt ett år som förra året med torkan, säger Caroline Weibull-Göransson, jurist på Hushållningssällskapet Juridik AB.
Hushållningssällskapet Juridik AB bildades 2018 och ägs av hushållningssällskapen. De erbjuder rådgivning och hjälp med alla de juridiska frågeställningar lantbrukare möter. Något som ofta återkommer är just frågor inför ett nytt arrendeavtal.
En bra start är att man själv tittar på statistiken över arrendepriserna på Jordbruksverkets hemsida.
– Det är en bra grund inför ett nytt avtal. Man kan titta rätt så områdesspecifikt vad arrendet ligger på i det område man är intresserad av, säger Caroline Weibull Göransson.
Kostnaden är så klart viktig för båda parter och det kan skapa diskussioner. Kommer man inte överens är det inte ovanligt att ärendet hamnar i arrendenämnden.
Får jordägaren sätta vilka priser som helst?
– Nej, det är reglerat i lag. Det står i jordabalken att arrendeavgiften ska vara skälig.
Vad som ska räknas för skäligt blir en bedömningsfråga där man tittar på arrenderättens avkastningsförmåga, arrendeavtalets innehåll och omständigheter i övrigt.

– Det är ett antal parametrar som man måste ta hänsyn till. Man kan exempelvis göra avkastningsberäkningar för det arrenderade området. Det är vad en normalt kunnig, duktig brukare på orten kan få för avkastning.
Jordabalken är utformad till arrendatorernas förmån. Hur?
– Det är en social skyddslagstiftning. Särskilt när man har ett arrende med boende måste man ha en trygghet. Men jordägaren ska även våga arrendera ut, så lagen är väl avvägd.
Hur är det med besittningsskyddet?
– Det är starkare för gårdsarrende eftersom man då bor där. Finns det ett besittningsskydd måste du som jordägare ha någon besittningsskyddsbrytande grund för att bli av med arrendatorn. Till exempel att du ska självinträda eller att en son eller släkting ska ta över gården. Det är viktigt att jordägaren har möjlighet att få tillbaka sin mark.
Hur viktigt är det med skriftliga avtal?
– Det är verkligen en prioritet att ha skriftliga avtal. Ett jordbruksarrende ska enligt lagen vara skriftligt. Där ska det finnas en fast summa pengar som ska betalas, det går inte att betala med exempelvis produkter.
Hur vanligt är det med muntliga avtal?
– Enligt Jordbruksverkets egen undersökning är 70 procent skriftliga, resten muntliga. Det är flest muntliga i Norrland, där priserna inte är så höga. Sitter du på ett antal hektar i Skåne som du vet är mycket värda är det klart att du ser till att du får det skriftligt. Jordägaren kan bli skadeståndsskyldig om det inte görs ett skriftligt avtal.
Hur ofta vållar detta bekymmer?
– Det jag stött på mest är jordgubbsodlingar. Där är det mycket muntliga avtal. Det beror väl på att det ofta är kortare arrenden. Du har dem på en mark och så flyttar du vidare något år senare, så då tänker man kanske att det inte behövs något skriftligt avtal. Men uppenbarligen vållar det bekymmer.

Tips inför nytt arrendeavtal
Se till att ha skriftliga avtal där en summa pengar anges.
Ett avtal ska vara ett samarbete. Tänk långsiktigt och se till att risken vägs av mellan båda parter.
Är du osäker på någon del av kontraktskrivningen?
Ta professionell hjälp.

Läs mer:

Läs På landet

Webb-tv