Hans Hammarskiölds Erica från 1987. Foto: Britte Montigny
Cecilia Edefalk. Birch Mask, 2012. Foto: Britte Montigny
Christine Ödlund. Ur Elektroakustiska aspekter. Foto: Britte Montigny
Shimabuku. Stillbild ur The Snow Monkeys of Texas. Foto: Britte Montigny

Fokus på klimat och miljö på Moderna

Konst/recension

KONST
Sensing Nature From Within
Moderna Museet Malmö
Till och med den 8 mars 2020

Klimatstrejker. Klimatdebatter. Smältande isberg. Amazonas brinnande urskogar. Klimat och miljö i fokus. Så också på Moderna Museet Malmö som under Gallerinatten öppnade Sensing Nature From Within. En utställning där alla de tolv deltagande konstnärerna/konstnärsparen medvetet (eller omedvetet) fokuserar på miljön, klimatet och naturens osynliga samspel med människan. Där de, nästan bokstavligt talat, kryper under skinnet på naturen för att kartlägga strukturer, överlevnadsstrategier och livscykler.

Till de ”omedvetna” hör fotografen Hans Hammarskiöld (1925-2012). I Erica (1987) har han fångat en liten flicka som en sommarmorgon tassat ut i bara nattlinnet och stoppat ner hela näsan i en blomma. En oskuldsfull bild av en liten flicka i fullständig symbios med naturen. Det är även kvinnan som likt en Ofelia flyter i en skogstjärn i Tuija Lindströms foto Maria en båge vilket hämtats ur serien Kvinnorna vid Tjursjön (1991). Också Cecilia Edefalk hör på sitt sätt till de ”omedvetna”. Osökt, närmast självklart, växer hennes konst fram ur naturen, ur det förflutna, där det hämtar näring ur antikens historia och gestalter för att återfödas i ständigt uppdaterade kretslopp. I verket Birch Mask, som bygger på en porträttmask av den romerske kejsaren Marcus Aurelius, synliggör Cecilia Edefalk ett samband mellan kejsaren och den björk som växer upp ur masken, ett samband som pågått oavbrutet i nästan 2000 år. En poetisk bild av ett kretslopp men också nog så verklig.

Att undersöka kommunikationsvägarna mellan natur och människa är något som tilldrar sig ett allt större intresse. Att träd är levande organismer som också kan kommunicera med varandra är numera accepterat, men kan också människor och växter kommunicera? Ja, svarar Christine Ödlund som i sitt experimentella verk Elektroakustiska aspekter av människa och växt upprättat en elektromagnetisk/akustisk kommunikationsväg mellan sig och en brännässla.
Hon har filmat de elektromagnetiska impulserna, än avlyssnat, än tonsatt dem och i skulptural form skapat grafiska partitur som gestaltar de kemiska livsprocesserna och den akustiska kommunikationen inom växtriket.
Komplicerat och förtrollande vackert precis som koreanska Anne Duk Hee Jordans videoinstallation Ziggy and the Starfish som med fascinerande närgånghet skildrar havslevande organismers kärleksliv och parningslekar.

Naturen är ett levande väsen. För att kunna uppfatta vad som döljer sig under dess synliga ”jag” måste vi lära oss att förstå den, att lyssna till den. Den indiske poeten, filosofen och ”ekosofen” Rabindranath Tagore (1861-1941) menade att det västerländska skolsystemet kvävde människans sinnlighet och kreativitet och gjorde henne oförmögen att lyssna till sig själv och leva i symbios med naturen. Balansen mellan människa och natur måste återskapas. I filmen O Horizon tolkar holländska The Otolith Group Tagores livsfilosofi i dans, poesi, musik och arkitektur.

Bland övriga verk ska också nämnas filmen Forest Law, filmen EANA som levandegör samernas livsmiljö samt Hanna Ljungs kuriosakabinett: You, me, rock, mountain: commodities of the quantified universe. Forest Law handlar om urbefolkningen i Amazonas och deras kamp för att hejda exploateringen av de regnskogar som är oumbärliga för jordens miljö och klimat; ”kuriosakabinettet” är ett intrikat synliggörande av att metaller och mineraler som bland annat ingår som omistliga delar i bilbatterier och avancerad teknologisk utrustning också finns i våra egna kroppar.
I utställningskonceptet ingår även ett antal föreläsningar, samtal och två performances: Jättemusslan, som framförs av Ingela Ihrman och Monstra, en dans som utförs av fem kvinnor och fem växter. Tider och platser framgår av museets program.

På plats, det vill säga i själva museet, inleds och avslutas utställningen med japanske Shimabukus rörande och berörande video The Snow Monkeys of Texas som kort sagt handlar om levande varelsers minnen och överlevnadsstrategier.

KONST
Sensing Nature From Within
Moderna Museet Malmö
Till och med den 8 mars 2020