Håkan Wirtén.

Vi kan rädda kryosfären

FN:s klimatpanel (IPCC) släppte nyligen ”Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC)”, om hur klimatförändringarna påverkar haven och kryosfären, alltså miljöer som består av fruset vatten som glaciärer, is, snö och permafrost. Rapportens budskap är tydligt: vi måste agera nu för att snabbt minska utsläppen och stärka den biologiska mångfalden.

Forskarna är eniga, om inget drastiskt görs för att minska utsläppen av växthusgaser och stoppa artutrotningen riskerar vi mänsklighetens framtid, med minskad matproduktion, sämre tillgång till sötvatten, dränkta kustområden och värmeperioder med extrem hetta och annat extremväder.

Förödande bränder observeras allt oftare i exempelvis Amazonas, Indonesien, Ryssland, USA och Arktis. Förutom faran för livsmiljöer som förstörs och människor som drabbas, bidrar de till att utsläppen av växthusgaser ökar. Arktis är extra känsligt då det finns mer kol lagrat i permafrosten än allt kol i luften. Det är avgörande att permafrosten inte tinar. Klimatförändringarna i Arktis sker 2,5 gånger snabbare än förra seklet.

Hela världen påverkas när haven värms upp och isblock och glaciärer smälter, vilket leder till förhöjningar av havsnivåerna. Det kommer påverka 1 miljard människor redan år 2050. Risken finns att detta kommer leda till stora flyktingströmmar.

I Antarktis upptäckes nyligen ett hål inne i Thwaitesglaciären, som är 300 meter djupt och lika stort som Manhattan. Om den och omliggande glaciärer försvinner ökar havsnivån med 3 meter.

Valrosshonorna i Stilla Havet kämpar för att deras ungar ska överleva när det inte finns havsis att vila på, de går iland och många trampas ihjäl av artfränder. En halv miljon grönlandssälsungar drunknar och fryser ihjäl varje år då de ramlar ned i det iskalla havet, när havsisen bryter upp tidigare på året. Niila Inga, renägare från Laevas sameby sammanfattar: ”renarna får svårare att finna föda och överleva när snö- och isförhållandena ändras”.

Vi kan inte förhindra en dramatisk förändring i Arktis de kommande 30 åren. Men vi kan påverka vad som kommer att ske efter 2050. Sveriges regering kan göra mer, exempelvis öka takten i det nationella klimatarbetet, återskapa viktiga våtmarker i Sverige, fortsätta bidra till anpassning och utsläppsminskningar i andra länder och fortsätta driva på för att EU ska sätta ett nettonoll-mål till 2050.

Jorden förlorar sin kryosfär och Arktis är ground zero för planetens klimatkris. Vi kan välja en hållbar väg mot en global uppvärmning på max 1,5 grader, eller vår nuvarande, ohållbara mot tre grader.

Dagens fråga

Har du märkt av att det finns fler poliser i Malmö denna veckan?

Loading ... Loading ...