Debattören uppmärksammar den ekonomiska ojämlikheten i samband med den internationella äldredagen. Foto: TT

Ojämlikhet drabbar äldre

Idag 1 oktober är det den internationella dagen för äldre. Tittar vi hur det ser ut globalt så har vi äldre i Sverige det mycket bra. Också i ett europeiskt perspektiv är det så. Ändå finns det skäl att oroa sig över hur utvecklingen är för de äldre i Sverige.
Den ökande ojämlikheten har inneburit att många pensionärer i Sverige idag har en levnadsstandard som innebär ökad risk för fattigdom. Dessutom ser vi att det i framtiden finns en risk att vi i Sverige inte klarar av att finansiera sjukvården och äldreomsorgen så att vi kan klara att behålla den kvalitet som vi har idag.
De svenska pensionerna har sedan pensionssystemet infördes inte följt med löneutvecklingen. Det har inneburit att pensionärer idag i jämförelse med löntagare har en sämre levnadsstandard. Den som går i pension idag har strax över hälften av slutlönen i pension. För framtidens pensionärer blir den ännu lägre. Pensionssystemet lever inte upp till de åtaganden som gjordes då det infördes. Därför måste avgifterna till pensionssystemet höjas, i första hand från dagens 17,21% till 18,5%. Dessutom måste mer pengar tillföras inkomstpensionen för de personer som har lägst pension. Detta rör sig främst om många kvinnor som trots att de förvärvsarbetat ett helt liv får obetydligt mer i pension än om de inte arbetat alls. Det måste synas i pensionskuvertet att man har arbetat.
Att vi blir allt äldre är något vi ska glädjas över. Men samtidigt som alltfler blir över 80 år ökar också trycket på sjukvården och äldreomsorgen. Krämporna tilltar med stigande ålder.

Politikerna i Sverige har under senare år valt att prioritera skattesänkningar för dem som förvärvsarbetar. Störst sänkningar har gått till dem som tjänar bäst. Så är det i år genom det jobbskatteavdrag som drevs igenom av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Så kommer det att bli nästa år då värnskatten slopas efter en uppgörelse mellan regeringen , Centerpartiet och Liberalerna.
Detta är dåliga prioriteringar. Dessa pengar borde ha använts för att stärka sjukvården och äldreomsorgen. Behoven inom dessa sektorer är stora och betydelsefulla för många människor, inte minst för den äldre delen av befolkningen.
En dag som den internationella dagen för äldre ska vi glädjas åt att alltfler lever längre och att många lägger fler goda år till livet. Men så är det inte för alla. Många har svårt att få pengarna att räcka mer än till det allra nödvändigaste. Många är oroliga för att inte klara av sin tandvård och sina medicinkostnader. En del känner sig illa till mods när de inte kan ge barnbarnen presenter på deras födelsedagar.
Sverige har råd att forma ett pensionssystem som ger anständiga pensioner till alla , där det syns att du har förvärvsarbetat. Sverige har råd att skapa en vård och en äldreomsorg av högsta kvalitet. Det gäller bara att prioritera rätt.

Dagens fråga

Har du märkt av att det finns fler poliser i Malmö denna veckan?

Loading ... Loading ...